Valtio jakaa tukea Kauhavalle ja Jämsälle

Ilmavoimat_KauhavaHallitus jakoi 16 miljoonaa euroa äkillisten rakennemuutosten hoitoon. Valtioneuvoston nimeämien tukialueiden joukossa ovat Kauhava ja Jämsä joista lopetetaan Lentosotakoulu sekä Ilmavoimien Teknillinen koulu.

Vuosien 2013 ja 2014 aikana on päätetty lakkauttaa kuusi varuskuntaa. Siitä syystä valtioneuvosto päätti 13.9.2012 nimetä Kauhavan, Lahden alueen sekä Jämsän, Keuruun ja Joensuun seutukunnan varuskuntien lakkauttamisesta johtuviksi tukialueiksi.

Toukokuun 23. päivä hallitus päätti jakaa 16 miljoonaa euroa alueille äkillisten rakennemuutosten vaikutusten lieventämiseen.

Päätöksellä jaettiin Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja valtion rahoituksena yhteensä noin 11 miljoonaa euroa äkillisen rakennemuutoksen alueille ja viisi miljoonaa euroa kansallisena yritysrahoituksena seutukunnille, joilla sijaitsee lakkautettavia varuskuntia.

Rahoilla tuetaan yritysten investointi- ja kehittämishankkeita sekä yritysten toimintaympäristöä parantavia hankkeita, joilla vaikutetaan uusien, pysyvien työpaikkojen syntymiseen.

Rahoituksella uusia työpaikkoja Kauhavalle

Rahat jaetaan ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille, jotka myöntävät ne rakennemuutosalueiden hankkeisiin. Vuoden 2013 valtion tulo- ja menoarvioesityksessä on ehdotettu 15 milj. euroa lakkautettavien varuskunta-alueiden tukitoimiin.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus saa kansallisen rakennemuustosvaltuuden mukana 2,5 miljoonan euron rahoituksen Kauhavan  Lentosotakoulun lakkautamisen jälkeisiin toimiin. Etelä-Pohjanmaalle myönnettiin myös äkillisen rakennemuutoksen varoja 360 000 euroa.


Keski-Suomi jäi odottelemaan

Keski-Suomen ELY-keskus jäi toistaiseksi ilman rahoitusta Ilmavoimien Teknillisen koulun laukkauttamisen vaikutusten lieventämiseksi Jämsässä. Jämsän osalta muutosajaksi on määritetty vuodet 2012-2015.

Varuskuntapaikkakunnille varatusta kansallisesta yritysrahoituksesta jätettiin nyt jakamatta viisi miljoonaa euroa, jonka jakamisesta työ- ja elinkeinoministeriö päättää erikseen myöhemmin.

Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan Patria, sen kyljessä toimiva Ilmavoimien Teknillinen koulu ja koelentokeskus Jämsän Hallissa muodostavat vahvan kansainvälisen ilmailualan keskittymän.

Ilmavoimien Teknillisen Koulun lakkauttamispäätös kuitenkin vaikuttaa sekä suoraan että välillisesti synergiaetuja hakeneeseen keskittymään. Siviili-ilmailulle osia tuottavan teollisuuden tulevaisuuden näkymät ovat hyvät merkittävien tilausten myötä ja työntekijämäärän odotetaan kasvavan 12 kuukauden jaksolla.

Jämsän Hallin Ilmavoimien Teknillisen Koulun sekä Keuruun varuskunnan lakkauttaminen vuoden 2013 loppuun mennessä ovat seutukunnille merkittäviä takaiskuja sekä suorien että välillisten vaikutusten kautta. Osa Teknillisen Koulun henkilöstöstä jää maakuntaan Tikkakoskelle, jonne siirtyy myös Kauhavan Lentosotakoulu.

TEM: määrärahajako vuodelle 2013