EU:n digitaalinen koronatodistus hyödytti ilmailualaa merkittävästi - todistuksia annettu yli 591 miljoonaa

koronarokotetarkastusIlmailuala on saanut suurta hyötyä EU:n digitaalisesta koronatodistuksesta, joka otettiin käyttöön kesän huippusesongin alla. Ne auttoivat osaltaan kaksinkertaistamaan lentoasemien kautta kulkeineiden matkustajien määrän edellisvuoteen nähden heti heinäkuussa 2021. Matkustamisen mahdollistaneita todistuksia on annettu jo yli 591 miljoonaa kappaletta.

EU:n digitaalinen koronatodistus on ollut keskeinen osa covid-19 -pandemian vuoksi toteutettuja EU:n toimia. Koronatodistusjärjestelmä on auttanut osaltaan lievittämään pandemian taloudellisia haittavaikutuksia.

Rokotukset, testitulokset tai parantumisen osoittava todistus helpottaa turvallista matkustamista, ja sillä on ollut keskeinen merkitys Euroopan pahasti kärsineen matkailualan tukemisessa. Todistuksia on annettu jo yli 591 miljoonaa.

koronarokote_IIa”Se on antanut matkustajille luottamusta turvalliseen matkustamiseen EU:ssa ja lisännyt matkustamista kuluneena kesänä. EU on ottanut nopeasti ja onnistuneesti käyttöön innovatiivisen ja yksityisyyden suojaa kunnioittavan järjestelmän, johon monet maat eri puolilla maailmaa ovat kiinnostuneita liittymään", totesi oikeusasioista vastaava komissaari Didier Reynders.

Kansainvälinen lentoasemien järjestö ACI Europe raportoi matkustajamäärien yli kaksinkertaistuneen heinäkuussa 2021 verrattuna vuoden 2020 heinäkuuhun. ACI Europe katsoi muutoksen johtuneen EU:n digitaalisen koronatodistuksen käyttöönotosta ja matkustusrajoitusten lieventämisestä.

koronarokote_lepo_2”Euroopan unioni on luonut ennätysajassa turvallisen ja yhteentoimivan digitaalisen koronatodistusjärjestelmän. Se on ollut keskeinen tekijä matkailuekosysteemin ja sen monien pien- ja perheyritysten elpymisen kannalta kaikkialla Euroopassa. Lisäksi EU:n järjestelmän on omaksunut joukko maita eri puolilla maailmaa, mikä osoittaa, että Eurooppa voi asettaa päättäväisin ja koordinoiduin toimin maailmanlaajuisia standardeja", sanoi puolestaan sisämarkkinakomissaari Thierry Breton.

Noin kaksi kolmasosaa (65 %) Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että EU:n digitaalinen koronatodistus on turvallisin keino vapaaseen matkustamiseen Euroopassa covid-19-pandemian aikana.

EU:n digitaalinen koronatodistus on ollut menestys maailmalla ja siitä on tullut maailmanlaajuinen standardi. Todistus on tällä hetkellä ainoa kansainvälisellä tasolla jo käytössä oleva järjestelmä. Siihen on liitetty 43 maata neljältä mantereelta, ja tulevina viikkoina ja kuukausina mukaan tulee vielä lisää.

Tämä maksuton todistus on saatavilla digitaalisena sekä paperiversiona ja se sisältää myös QR-koodin. Todistus on tarjolla EU-maan kielellä ja englanniksi. Se on turvallinen ja varma sekä voimassa kaikissa EU-maissa.

koronatodistusEU:n digitaalisen koronatodistuksen on määrä helpottaa vapaata liikkumista EU:n sisällä. Se ei kuitenkaan ole ennakkoedellytys vapaalle liikkuvuudelle, joka on perusoikeus EU:ssa. Jos matkustajalla ei ole todistusta, häneen saatetaan kuitenkin soveltaa rajoituksia, kuten testausta tai karanteenia.

”EU:n digitaalinen koronatodistus on avoimen ja turvallisen Euroopan symboli”, korosti terveysasioista vastaava komissaari Stella Kyriakides. 

”Järjestelmän nopea käyttöönotto paitsi EU:ssa, myös kansainvälisesti, on esimerkki EU:n yhteistyöstä ja tulosten aikaansaamisesta poikkeuksellisissa olosuhteissa. Se on hyvä eurooppalainen väline, jonka avulla on päästy avaamaan talouksia ja yhteiskuntia ja sallimaan vapaa liikkuvuus turvallisesti ja koordinoidusti", jatkoi Kyriades.

Matkailun lisäksi 20 EU:n jäsenvaltiota käyttää EU:n digitaalista koronatodistusta kansallisen lisälainsäädännön nojalla myös kotimaisiin tarkoituksiin, kuten pääsyyn suurtapahtumiin ja ravintoloihin, elokuvateattereihin ja museoihin. MH

Lue myös: