Finnairin hallitus vahvisti yhtiön strategiset tavoitteet vuosille 2020-2025 - kasvua jatketaan maltillisemmin

FinnairA350tailFinnairin hallitus on vahvistanut yhtiön tavoitteet strategiakaudelle 2020-2025. Kasvustrategiassa siirrytään kiihdytetyn kasvun jälkeen uuteen maltilliseen markkinoiden mukaiseen kestävään ja kannattavaan kasvuun.

Finnairin hallitus asetti yhtiön talousellisiksi tavoitteiksi yli 7,5 %:n vertailukelpoisen EBIT yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin) 12-18 kuukauden siirtymäkauden jälkeen. Sijoitetun pääoman tuoton halutaan olevan yli 10 prosenttia yli syklin (kiintein valuuttakurssein ja polttoaineen hinnoin)12-18 kuukauden siirtymäajan jälkeen.

Lentojen täsmällisyydestä halutaan pitää kiinni ja tavoitearvoksi on astettu 85%:n täsmällisyys Asiakaspalvelu- ja henkilöstöpuolella tavoitteina on parantunut asiakkaiden nettosuositteluindeksi ja henkilöstön nettosuositteluindeksi

 Finnair aikoo toteuttaa nämä tavoitteet kohdennetulla strategialla, joka hyödyntää Finnairin kotikentän Helsingin maantieteellistä etua Euroopan ja Aasian välisissä yhteyksissä.

 Pääomamarkkinapäivässään 12. marraskuuta 2019 Finnair käsittelee verkoston ja laivaston optimointia, toiminnan laatua ja kaupallista strategiaa sekä vastuullisuutta. Finnairin johto kertoo myös strategiakaudelle suunnitelluista investoinneista ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

 Hallitus antoi strategiakaudelle myös indikatiivisen lisäohjeistuksen. Sen mukaan vaaditaan 3-5 %:n vuosittainen kapasiteetin kasvu (CAGR) tarjotuilla tuolikilometreillä mitattuna (ASK) likviditeetin optimointi, kuitenkin siten että kassavarat olisivat vähintään 15 % liikevaihdosta (34 % 30.9.2019).

Velkaantuneisuusaste (gearing) saisi olla enintään 175 % (74 % 30.9.2019) ja arvioidaan hybridilainan uusiminen nykyistä pienempänä.

Perinteisesti Finnair on omistanut itse puolet koneistaan ja puolet ovat olleet leasingyhtiöillä. Nyt arvioidaan omistettujen lentokoneiden osuuden lisäämistä lentokonerahoituksessa suhteessa vuokrattuihin lentokoneisiin.

Osinkopolitiikan Finnair suunnittelee pysyvän ennallaan.

Lue myös: