FinnHEMS-lääkärikoptereilla oli historian kiireisin juhannus - 199 hälytystä

Finnhemms_FH30_lennollaFinnHEM-lääkärihelikoptereilla oli sen toiminnan aikaisen historian kiireisin juhannus. Hälytysten määrä juhannuksen aikaan eli 21.-23. kesäkuuta oli 199 ja määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 25 prosenttia. Eniten hälytyksiä tuli Kuopion tukikohdalle.

Lääkäri- ja lääkintähelikopterit saivat vuoden 2019 juhannuksena ennätysmäärään hälytyksiä. Aiempi ennätys oli juhannukselta 2010, jolloin kirjattiin 196 hälytystä eli kolme vähemmän kuin tänä vuonna.

Kiireisintä lääkärikopterilla oli juhannuspäivänä eli lauantainaa. Tuolloin FinnHEMS hälytettiin kaikkiaan 86 kertaa. Vilkkainta kysyntä oli Kuopion FH60:n tukikohdasta, missä lääkärihelikopteri hälytettiin viikonlopun aikana tehtävälle kaikkiaan 52 kertaa. Määrä on 49 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.

Finnhems_pilot_1Toiseksi eniten hälytyksiä eli 37 sai Turun FH20 tukikohta. Tampereella FH30 ja Helsinki-Vantaalla FH10 saivat molemmat hälytyksiä 36. Turussa kasvua oli 44 prosenttia ja Helsinki-Vantaalla 44 prosenttia. Oulun FH50 sai 21 hälytystä ja Rovaniemen FH51 kaikkiaan 17 hälytystä.

Suurin osa hälytyksistä koski tajuttomia ja elottomia potilaita, tieliikenneonnettomuuksien uhreja sekä myrkytystapauksia. FinnHEMSin juhannukseen kuului myös seitsemän vesipelastustehtävää ja neljä synnytystä.

FinnHEMSin tutkimusjohtajan Ilkka Virkkusen mukaan todennäköisimmin uusi hätäkeskusjärjestelmä Erica (Emergency Response Integrated Common Authorities) selittää hälytysmäärän kasvua. Erica otettiin käyttöön marraskuussa 2018.

"Erican myötä FinnHEMSin hälytysmäärä on noussut noin 1,3-kertaiseksi, mutta samalla kohdattujen potilaiden määrä on – vielä tuntemattomasta syystä – vähentynyt yli 10 prosenttia. Asiaa tutkitaan parhaillaan", sanoo Virkkunen.

 Erica-hätäkeskustietojärjestelmä perustuu riskianalyysityökaluun, joka on käyttöönottovaiheessa aiheuttanut ongelmia. Hätäkeskuslaitos parantelee järjestelmää yhteistyössä viranomaisten kanssa, jotta havaitut ongelmat saadaan korjattua.

Lue myös: