Häirikkömatkustajia lennoilla entistä useammin - lähes joka neljäs tapaus liittyy päihteisiin

A321ER_14Kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n tilastot osoittavat lentomatkustajien häiriökäyttäytymisen olevan kasvussa. Suurin osa häiriökäyttäytymisestä on suusanallista tai miehistön ohjeiden noudattamatta jättämistä. Yli 10 prosenttia tapauksista sisälsi väkivallan kohdistamista toiseen matkustajaan, miehistöön tai lentokoneen rakenteisiin.

IATA:n jäsenyhtiöt raportoivat vuoden 2015 aikana 10 854 tapausta koskien häirikkömatkustajia. Määrä tarkoittaa yhtä häiriköintiä per 1205 lentoa. Edellisvuonna tapauksia oli 9316. Häirikkötapauksia oli vuosina 2007-2015 kaikkiaan yli 49 000.

"Häiriökäyttäytyminen ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää. Häiriökäyttäytymisraporttien lisääntymisen takia tarvitaan uusia keinoa", jyrähtää IATA:n johtaja Alexandre de Juniac.

Alkoholi tai huumaavat aineet olivat vaikuttavana tekijänä 23 prosentissa tapauksissa. Suurimmassa osassa tapauksia päihteitä oli nautittu ennen lentoa tai lennonaikana miehistön sitä huomaamatta.

Alkoholinkäytön on todettu useissa maissa olevan häiriökäyttäytymisen käynnistävä voima. Lentoyhtiöillä on tiukat säännöt ja miehistöt on koulutettu vastuulliseen alkoholin tarjoiluun.

"Pienen vähemmistön antisosiaalinen käyttäytyminen voi johtaa epämiellyttäviin seurauksiin muiden matkustajien turvallisuutta ja mukavuutta ajatellen. Lentoyhtiöitä ja lentoasemia on ohjeistettu uusilla periaatteilla vuoden 2014 aikana. Emme kuitenkaan selviä tästä yksin vaan tarvitsemme useamman valtion ratifioimaan Montrealin vuoden 2014 pöytäkírjan", jatkaa de Juaniac.

Vuonna 1969 voimaan tullutta Tokion yleissopimusta, joka kattaa rikokset ja muut teot ilma-aluksissa, modernisoitiin Montrealin pöytäkirjalla vuonna 2014. Muutos poistaa epäkohdat kansainväliseltä lainsäädännöltä häirikkömatkustajien osalta.

Se mm. lisää toimivallan piiriin valtion jonne kone on matkalla aiemmin käytössä olleen lentokoneen rekisteröintivaltion lisäksi. Muutos on hyvä uutinen matkustajille ja miehistöille mutta vain kuusi valtiota on ratifioinut pöytäkirjan.

A321ER_6"Häirikkömatkustajatapausten määrä on pysynyt pitkälti samansuuruisena Finnairin lennoilla viime vuosina, määrät ovat pysyneet suurin piirtein samoina viime vuosina, mutta luonnollisesti lentoyhtiön tavoite on, että kaikkien matkustajien matka sujuisi rauhallisesti", kertoo Finnairin mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist Lentoposti.fi:lle.

Monilla lentoasemilla mm. Suomessa ja Englannissa on seurattu matkustajia mm. kovaan alkoholin juomisen osalta ennen koneisiin nousua. Henkilöstöä tulisi IATA:n mukaan koulutettaa niin ravintoloissa, kuin duty-free -kaupoissa tarjoamaan alkoholia vastuullisesti sekä välttämään tarjouksia, jotka rohkaisevat kovaan juomiseen.

"Panostamme henkilökunnan koulutukseen tässäkin asiassa, ja aihe on vakiokoulutusaihe niin maahenkilökunnan kuin miehistön koulutusohjelmissa. Mitä aiemmin potentiaalinen häirikkö saadaan tunnistettua, sen parempi se on lentoyhtiön säännöllisen ja turvallisen liikenteen operoinnin kannalta. Meillä onkin juuri käynnistynyt henkilökunnan ja kumppaneiden tiedotus- ja koulutuskampanja aiheesta", avaa Tallqvist.

"Tavoite on aina siis tunnistaa potentiaaliset häiriköt jo lentoasemalla, ja teemme tässä yhteistyötä lentokenttien kanssa" jatkaa Tallqvist.

Proaktiivinen toiminta on jo osoittanut toimivuuttaan, kun Monarch Airlines onnistui vähentämään häiriökäyttäytymistä Lontoon Gatwickin lentoaseman osalta 50 prosentilla. Uusi lähestymistapa nähdään parempana kuin sääntelyn koventaminen.

"Tarvitsemme ratkaisun, jota kaikki osapuolet voivat noudattaa. Alan yhteiset pelisäännöt auttavat toimimaan tämän pienen matkustajajoukon kanssa, jotka väärinkäyttävät alkoholia", päättää de Juaniac.