Helsinki-Vantaan kiitoteiden 15/33 ja 04R/22L risteysalue nähdään osin myös turvallisuusriskinä

HEL_RWY_15_rastiHelsinki-Vantaan pää- ja poikkikiitoteiden risteysalueen korjauksen yhteydessä muuttunut profiili nähdään Trafille toimitetussa raportissa ainakin mukavuuteen vaikuttavana mutta osin myös turvallisuuteen liittyvänä ongelmana. Finavia kuvailee risteysalueen alkavaa korjaustyötä viime kesän remontin viimeistelytyöksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi pyysi syksyllä 2015 Suomen lentäjäliitto FPA:n turvatoimikunnalta lausuntoa vast'ikään päättyneen pääkiitotieremontin valmistumisen jälkeen havaistusta muuttuneesta poikkikiitotien profiilista.

FPA_logo_1Suomen Lentäjäliiton FPA:n turvatoimikunta on lentoturvallisuuselin, joka koostuu aktiivisesti lentävistä asiantuntijalentäjistä. Tavoitteena on lentoturvallisuuden kehittäminen Suomessa lentäjien ammattitaitoa hyödyntäen. Toimikunta ei ota  kantaa taloudellisiin tai edunvalvontakysymyksiin, vaan pysyy niiden ulkopuolella.

Lausunto toimitettiin Trafille marraskuun alussa. FPA:n turvatoimikunta piti kiitotieremontin jälkeen kiitotielle 15 muodostunutta epätasaisuutta tai pomppua mukavuus- ja turvallisuusongelmana. Asiaa oli pohdittu jäsenyhdistysten lentäjien sekä turvatoimikunnan omien kokemusten perusteella.

Toimikunta oli lausunnossaan erityisen huolestunut pompun vaikutuksesta lentokoneiden suoritusarvoihin ja renkaiden sivuttaispitoon, koska se kevittää vauhdissa olevaa lentokonetta selvästi.

Kevitys voisi aiheuttaa kitkavoimien heikentymisen koneen kulkiessa pompun jälkiosan yli. Se voisi aiheuttaa ongelmia renkaiden sivuttaispitoon. Mahdollinen ongelma voisi korostua sivutuulella ja huonoilla kitkaolosuhteilla. Sateen tuoman märän kiitotien tilanteissa pomppu voisi lisätä vesiliirron riskiä.

FPA:n turvatoimikunta arvioi kokemustensa perusteella, että kiitotiellä 15 eivät profiilimuutoksen jälkeen päde enää normaalit lentoonlähdön suoritusarvorajat. Laskeutumisten osalta asian problemattiikka nähtiin samanlaisena.

Turvatoimikunta huomautti lausunnossaan, että ilmiön merkittävyyden selvitys vaatisi tietoa profiilimuutoksen aiheuttamista kiihtyvyyksistä eri parametreillä ja konetyypeillä. Sellaista tietoa ei kuitenkaan ollut käytettävissä lausunnon vahvistamiseksi. Turvatoimikunta kuitenkin suositti vahvasti analyysin tekemistä.

Lausunnossaan turvatoimikunta kertoo, että tietoisuus pompusta on ollut esillä myös matkustamohenkilökunnan keskuudessä, sillä ohjaajilta oli usein tiedusteltu onko laskukiitotie 15. Kokemukset profiilimuutoksesta ovat olleet matkustamossa vielä ohjaamoakin rajummat.

Lausunnossa mainitaan myös mahdollinen matkustamohenkilökunnan jäsenen loukkaantuminen, joka olisi tapahtunut kiitotielle 15 tapahtuneen laskeutumisen jälkeisessä laskukiidossa kiitoteiden risteysalueen yli.

Huomautuksen sai myös lentäjien mahdollinen laskun kosketuskohdan siirtäminen risteysalueen ja pompun yli. Sitä ei missään nimessä suositeltu eikä pidetty ammattimaisena. Moinen tapaus nähtiin kuitenkin mahdollisena.

Turvatoimikunta suositti lausunnossaan kiitotien ns. pompun korjaamista mahdollisimman pikaisesti.


Tieto paremmin esille

Turvatoimikunta huomautti lausunnossaan myös, että Helsinki-Vantaan lentokenttää kotiasemanaan käyttävät lentäjät tuntevat tilanteen. Harvemmin Helsinki-Vantaalta operoivat toimijat tarvitsisivat paremman tiedon kuin aiheesta elokuussa 2015 julkaistu NOTAM-tiedote.

Trafi suosittikin turvatoimikunnan marraskuisen lausunnon jälkeen NOTAM-tiedotteelle parempaa muotoilua.

Kiitotieremontti_2015_5Asiaa puitiin Helsinki-Vantaan paikallisessa kiitotieturvallisuusryhmässä (EFHK  LRST, Local Runway Safety Team). Ryhmässä on edustajat lentoasemalta (Finavia), lentoyhtiöistä (Finnair ja Norra).

Lisäksi mukana LRST:ssä on lentoturvallisuusasioihin keskittyvä FPA:n turvatoimikunta ja Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY.

Aiheesta julkaistiin elokuussa 2015 NOTAM-tiedote: RWY15/33: CAUTION ADVICED. ON RWY15/33 AND RWY04R/22L INTERSECTION 500M DIST FM THR15 SEVERAL ADJACENT LONGITUDINAL SLOPE CHANGES

Kokouksen jälkeen NOTAM vaihdettiin 24. marraskuuta seuraavaksi: CAUTION ADVISED. SLOPE CHANGES ON RWY15, LOCATION 500M DIST FM THR15. INCREASED MIN AND MAX VERTICAL ACCELERATION VALUES EXPERIENCED
 
HEL_RWY_terminaali_ylilentpEdellämainittujen riskien minimoimiseksi kiitotien 15:n käyttöön lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin on nykyisellään käytössä sivutuuli- ja kitkarajoituksia. Laajarunkoiset koneet eivät operoi kiitotieltä käytännössä lainkaan.

Lentoonlähtöihin kiitotietä käytetään aivan normaalisti osapituudelta kapearunkoisten koneiden osalta.

Finavia korjaa risteysalueen touko-kesäkuussa kahden viikon aikana. Tuolloin pinta jyrsitään ja profiili muotoillaan uudelleen.

Finavian arvion mukaan kyseessä on muutamien senttimetrien muutoksesta noin 100 metrin alueella. Korjaustoimien jälkeen kiitoteiden käyttö palautuu normaaleiden käyttöperiaatteiden mukaiseksi.

Lue myös aikaisempia Lentoposti.fi -uutisia risteysalueen korjaustoimista: