Ilmailumuseoselvitys kartoittaa kotimaisten ilmailumuseokokoelmien nykytilaa ja tulevaisuutta

Hallinportti_5Suomen Ilmailumuseo ja Suomen Ilmavoimamuseo kartoittavat kotimaisen ilmailumuseokentän ja kokoelmin nykytilaa ja tulevaisuutta. Suomen historiallisia lentokoneita on eri tasoisissa museoissa ja varastoissa ympäri Suomen. Tilojen osalta tilanne on osin jo huolestuttava ja toimia tarvitaan kokoelmien säilymiseksi jälkipolville.

Kaksi Suomen suurinta ilmailualan museota eil Suomen Ilmailumuseo Vantaalla ja Ilmavoimamuseo Tikkakoskella ovat käynnistäneet vuoden 2019 lopulla selvitystyön ilmailukokoelmien nykytilasta ja museoiden toimintaedellytyksistä.

Suomessa on kaikkiaan kuusi ilmailumuseota. Niitä ovat edellämainittujen lisäksi Hallinportin ilmailumuseo, Päijät-Hämeen Ilmailumuseo, Karjalan Ilmailumuseo sekä Karhulan Ilmailukerhon Lentomuseo. Kokoelmissa on kaikkiaan satoja museolentokoneita.

Selvitystyön tekee projektipäällikkö Anni Antila tieliikenteen valtakunnallisesta vastuumuseosta eli Kangasalan Mobiliasta. Selvitystyötä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

"Tulevaisuuteen liittyy aina avoimia kysymyksiä. Miten autenttista ja historiallisesti arvokasta suomalaista ilmailun kulttuuriperintöä varjellaan ja siirretään tuleville sukupolville? Miten tarinat ja kohtalot tallennetaan ja kerrotaan? Miten tiedot ja taidot säilyvät elävinä?", kyselee projektipäällikkö Antila Suomen Ilmailumuseon uutisessa.

Selvitystyö on aloitettiin taustatutkimuksella ja alkuvuoden 2020 aikana on katselmoitu suomalaisten ilmailumuseon tiloja, kokoelmia, voimassa olevia sopimuksia sekä toimintaa. Selvitystyön on määrä valmistua tulevan toukokuussa 2020.

Selvitystyössä kiinnitetään huomiota mm. ilma-aluksiin, aihioihin ja hylkyihin niiden määrän j laadun osalta. Myös arkistojen ja kokoelmien osalta keskitytään suuruusluokkiin ja säilytystiloihin.