Kuntalaisaloite avautui - tavoitteena kansanäänestys Helsinki-Malmin säilyttämisestä ilmailukäytössä

(Päivittynyt 11.12. klo 07.35) M80_terminaali_ja_koneetKuntalaisaloite.fi -palvelussa avautui kuntalaisaloite, joka tähtää kunnalliseen kansanäänestykseen Malmin lentokentän tulevaisuudesta. Nykyisin lentopaikkana toimivan Malmin kohtalosta on kiistelty vuosikymmenten ajan mutta nyt Helsinki on päättänyt lopettaa ilmailutoiminnan vuoden 2019 lopussa asuinrakentamisen tieltä. Kuntalaisaloitteella pyritään säilyttämään Malmi ilmailukäytössä sekä tuomaan helsinkiläisten mielipide kaupungin tietoon.

Nyt 10. joulukuuta 2018 avautuneen kuntalaisaloitteen vastuuhenkilöt ovat Malmin lentoaseman ystävät ry:n puheenjohtaja Timo Hyvönen, Lex Malmi kansalaisaloitteessakin mukana ollut Kim Korkkula sekä Helsingin entinen kaupunginjohtaja ylipormestari ja valtiotieteiden tohtori Raimo Ilaskivi.

Ensimmäisen päivän iltana allekirjoittaneita oli jo lähes 1000. Kansanäänestysaloitetta voivat kannattaa kaikki yli 15-vuotiaat helsinkiläiset. Aikaa aloitteen tukijoiden keräämiseen on kaksi vuotta.

Malmin-lentoasema-ilmastaKuntalaisaloitteen mukaan Helsinki ei ole kertaakaan kysynyt Malmin lentoaseman kohtalosta suoraan kaupunkilaisten mielipidettä. Huomioimatta on jäänyt myös ilmailutoiminnan ja asuinrakentamisen yhdistämisen mahdollistava vaihtoehto.

Helsingin kaupunginvaltuusto kaatoi edellisen Malmin lentoasemaa käsittelevän kuntalaisaloitteen vuonna 2016. Tuolloin ilmailukäytön jatkamista puoltavan kuntalaisaloitteen allekirjoitti kaikkiaan 13 197 helsinkiläistä.

Malmi_havainnekuva_yleis2015_1Vuonna 2017 tehdyssä TNS Gallupin toteuttamassa tutkimuksessa selvisi, että lentokentän haluaisi säilyttää 62 prosenttia helsinkiläisistä. Sen ohella painava mielipide tuli esiin Malmin lentokentän jatkoa puoltanut Lex Malmi -kansalaisaloit. Se sai vain kahdessa kuukaudessa kerättyä vaaditut 50 000 allekirjoittajaa.

Juuri Lex Malmin seurauksena eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta antoi painavan lausunnon. Sen mukaan valtioneuvoston tulee ryhtyä toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. Toistaiseksi tämä on johtanut vain LVM:n myöntämään tukirahoitusta eteläisessä Suomessa sijaitseville lentopaikoille.

Nyt avatussa kuntalaisaloitteessa todetaan Malmin lentokentän kohtalon olevan monella tapaa erityisen merkittävä kunnallinen asia. Lentokenttäympäristö tarjoaa nykyisellään virkistys- ja yritystoimintaa, erilaista kaupunkikuvaa sekä mittavan määrän historiaa ja luontoarvoja.

Ilmailullisesti Malmi puolestaan tarjoaa monipuolisia lentomahdollisuuksia. Edelleen vilkkaalla lentopaikalla toimii useita kaupallisia lentokouluja sekä merkittävä määrä ilmailun harrastajia. Lentokenttä mahdollistaisi myös tulevaisuuden uudet ympäristöystävällisemmät ilmailumuodot.

Nyt avautuneen kuntalaisaloitteen allekirjoittamalla pyritään saamaan Helsingin kaupunki järjestemään kansanäänestyksen Malmin lentokenttäalueen käytöstä viimeistään puolen vuoden kuluessa kuntalaisaloitteen luovuttamisesta.

Malmi_opaste_1Toisena kohtana allekirjoittaneet esittävät, että kaupunki lykkää kentän toiminnan alasajoon tähtäävien päätösten toimeenpanoa, kunnes  edellä mainittu äänestys on järjestetty.
Vaalikysymys on seuraava: Tuleeko Helsinki-Malmin lentokenttä säilyttää ilmailukäytössä? A) Kyllä B) Ei.

Aloitteen kunnan käsittelyyn lähettämisen ajankohtaa harkitaan myöhemmin mm. kuntavaalien suhteen, sillä nykyinen kaupunginvaltuusto on hylännyt aiemmat aloitteet Malmin lentokenttää koskevasta kansanäänestyksestä.

Helsingissä ei ole kertaakaan järjestetty kunnallista, neuvoa-antavaa kansanäänestystä, vaikka aloitteita eri aiheista on valtuustossa käsitelty useita. Yhteensä Suomessa on järjestetty runsaat 60 kunnallista kansanäänestystä.

Kuntalaisaloite.fi: Kunnallinen kansanäänestys Helsinki-Malmin lentokentän säilyttämisestä ilmailukäytössä

Päivitys 11.12. kello 07.35: Lisätty tietoa suunnitellun kansanäänestyksen ajankohdasta sekä tarkennettu tietoja kuntalaisaloitteesta.

Lue myös: