Lentotähystyskausi alkaa - palolennolta voidaan lähettää reaaliaikaista videokuvaa pelastuslaitoksille

SAR_cessna_1Lähestyvälle metsäpalokaudelle valmistautuva lentotähystystoiminta on saanut käyttöönsä uuden ryhmävideopalvelun, joka mahdollistaa reaaliaikaisen kuvan lähettämisen ilmasta suoraan pelastuslaitokselle. Lentotähystystoiminta on lentokoneilla tehtävää maastopalojen havainnoimista ympäri Suomea.

Palolentotoiminta käynnistyi huhtikuun lopussa harjoituksien muodossa, joita järjestetään säännöllisesti. Harjoitustoiminnan tavoitteena on pelastuslaitoksien ja lentokoneiden tehokas sekä sujuva yhteistoiminta kaikissa tilanteissa.

SPLS_OHCAMTämä ns. palolentoiminta kattaa koko Suomen ja sen avulla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviäminen suuriksi ajoissa tehdyillä havainnoilla. Maastopaloiksi luokitellaan mm. metsäpalot, ruohikkopalot ja turvetuotantoaluepalot.

Lentotähystystehtävälle lähdetään, kun Ilmatieteenlaitoksen määrittelemä metsäpaloindeksi nousee yli 4,1 tai 4,3 ennalta suunnitellulla reitillä. Indeksin noustessa yli 5,4 reitti lennetään kaksi kertaa päivässä. Lentoja suoritetaan säännöllisesti 22 reitillä.

lentoreitit-ja-hatakeskusalueet_2021Toiminnassa on otettu käyttöön Erillisverkkojen Ryhmävideopalvelu, jolla saadaan välitettyä reaaliaikaista kuvaa lentokoneesta pelastuslaitoksen tarpeisiin palotilanteessa. Reaaliaikaisen kuvan lähettämistä pilotoitiin vuonna 2020 muutamalla reitillä ja saatujen kokemuksien myötä se päätettiin laajentaa koko maan kattavaksi.

 Sisäministeriö on myöntänyt lentotähystystoimintaan 1,2 miljoonan euron määrärahan. Viime vuosina käytössä ollut 0,5 miljoonan euron määräraha ei ole riittänyt sellaisenaan kattamaan lentotoiminnasta aiheutuvia kuluja.

Metsäpalojen lentotähystyksen koko Suomessa järjestää Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lentotoiminta luetaan julkiseksi hankinnaksi ja kaikki reitit kilpailutettiin vuosille 2021-23. Palveluntuottajana on yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.