Moottorilentäjien Liitto kommentoi uutisointia yleisilmailuonnettomuuksista

aopafinlandHarrasteilmailun onnettomuudet ja ilmatilarajojen rikkomukset ovat nousseet otsikkoihin. Uutisissa on moitittu koulutusta ja asenteita. Ne eivät ole ainoa syy, tiedottaa Moottorilentäjien Liitto. Keskeinen syy onnettomuuksiin ja rikkomuksiin on liiton mukaan ilmailijoiden lentokokemuksen jatkuva väheneminen. Se taas johtuu kustannusten noususta.

Erityisesti yleisilmailun lentotuntimäärät ovat laskeneet. Toisaalta juuri nämä lentäjät tekevät määrällisesti eniten ilmatilarikkomuksia. Suomen Moottorilentäjien Liiton (SMLL) mukaan tämä voidaan havaita myös Trafin julkaisemista tilastoista.

Tiedotteensa mukaan SMLL on ollut kesän ja syksyn aikana yhteydessä Trafiin sekä ministeriöihin kustannusten vaikutuksesta lentoturvallisuuteen. Liitto on tuonut esille mm. ilmatilarikkomusten ja onnettomuuksien määrän lisääntymisen lentokokemuksen vähentymisen seurauksena.

Harrastelentämisen kustannukset ovat viime vuosina nousseet merkittävästi yleisen kustannustason kasvun ohella lähes kaikilla sektoreilla mm. polttoaineen verotusmuutoksen, viranomaismaksujen sekä lentoasemaoperaattorin palvelumaksujen korotuksien myötä.

Moottorilentäjien Liitto on vaatinut yleis- ja harrasteilmailun huomioimista kehitteillä olevassa  Liikenneministeriön lentoliikennestrategiassa. Siinä pitäisi selkeästi määritellä periaatteet, joilla yleisilmailu olisi edelleen kaikille osapuolille turvallinen ja järkevä tapa lentää.

Ilmailussa asenteet ovat pääosin hyvin kohdallaan, mutta valitettavasti myös poikkeuksia on havaittu. Sen sijaan kokemuksen puute on sangen yleistä ja tilanne vain pahenee, uskoo SMLL.

Suomen Moottorilentäjien Liitto perustettiin runsas vuosi sitten ja sen jäseninä on moottorin voimalla kulkevien ilma-alusten, kuten lentokoneiden, ultrakevyiden, moottoripurjekoneiden, helikopterien, autogirojen lentäjiä sekä omistajia, niin yksityisiä kuin yhdistyksiä. SMLL on kansainvälisen IAOPA:n jäsen (International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations).

 

Moottorilentäjien Liiton tiedote