SAS:n uusi alku vaatii rajuja toimia

SAS_tail_1(päivitetty) SAS:n uuden kokonaisvaltaisen 4Excellence Next Generation (4XNG) -toimintasuunnitelman on määrä näyttää suunta kohti uutta, vahvaa ja kilpailukykyistä yhtiötä. Saadakseen tarvittavan rahoituksen SAS:n pitää saada lyhyen ajan sisällä aikaiseksi uudet työehtosopimukset. Toimitusjohtajan mukaan kyseessä on yhtiön viimeinen kuulutus.

SAS:n uusi 4XNG- suunnitelma vaatii paljon koko organisaatiolta mutta se pantava täytäntöön, jotta yritys sopeutuisi uuteen markkinatilanteeseen. Suunnitelman toteutumisen myötä yhtiö turvaisi pitkän tähtäimen suunnitelman laivaston uudistamisesta ja varmistaisi jatkossakin SAS:n tärkeän roolin ja olemassaolon miljoonille ihmisille Skandinaviassa.

Suunnitelmat merkitesevät yhtiön henkilöstömäärän laskemista merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että yhtä monta irtisanottaisiin. Tulokseen pyritään ulkoistamisien ja muiden vastaavien keinojen avulla.

Esimerkiksi SAS:n hallinto keskitetään Ruotsiin ja tässä leikataan 800 henkilötyövuotta. SAS Ground Handling -maapalveluissa, jotka laitetaan myyntiin, työskentelee useita tuhansia ihmistä.

Palkkoja pyritään leikkaamaan 15 prosenttia ja myös eläke-etuihin puututaan. Uuden ohjelman kokonaistavoitteena on kerätä 350 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

SAS:n hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan Rickard Gustafsonin mukaan kyseessä on todellinen viimeinen kuulutus sille, onko SAS olemassa enää tulevaisuudessa. Yhtiölle on yritetty löytää ostajaa, mutta sellaista ei ole ilmaantunut.

"Meille on annettu viimeinen mahdollisuus aloittaa alusta ja viedä läpi tarvittavat muutokset. Tiedän, että pyydämme paljon mutta muita keinoja ei ole. Toivottavasti työntekijät ovat uskollisia ja valmiita taistelemaan SAS:n olemassaolosta," päättää Gustafson.

SAS:n rahoittajapankit sekä suurimmat osakkeenomistajat ovat antaneet suunnitelmalle täyden tuen edellyttäen, että uudet työehtosopimukset allekirjoitetaan viiveettä. Lentoyhtiön hallitus suosittaa ratkaisujen hyväksymistä kaikille työntekijöilleen. SAS:n hallitus kokoontuu 18.11 päättämään, onko suunnitelman toteuttamiseen edellytyksiä.

4XNG-suunnitelman on määrä tuoda vuosittaiset 3 miljardin kruunun säästöt ja lisäksi se sisältää yhtiön eri osien myynneistä saatavia tuloja 3 miljardin kruunun verran. EBT:n odotetaan parantuvan 1,5 miljardilla kruunulla tilikauden 2012-2013 aikana ja suurimpien hyötyjen on määrä näkyä tilikaudella 2013-2014.

Suunnitelma varmistaa, että kaikki työehtosopimukset ovat linjassa nykyisen markkinatilanteen kanssa ja se poistaa monimutkaisuuksia keskittämällä ja vähentämällä hallintoa. Myös eläke-ehtoja muutetaan vastaamaan nykypäivää etuuspohjaisuudesta maksuperusteisiin. Muutokset tuovat isot  2,8 miljardin kruunun pääoman vaikutukset ja 19 miljardin (50%) säästöt eläkevastuista.

Suunnitelman tärkeimmät osa-alueet käsittävät esimerkiksi ohjaamon ja matkustamohenkilöstön palkka-ja työehtojen heikennyksiä. Uudet sopimukset tehostavat merkittävästi työvuoro ja aikataulusuunnittelua.

Yhtiöstä tehdään myös joustavampi ulkoistamalla eri osa-alueita. Muutoksen kohteena ovat puhelinpalvelut, maahuolinta, lentoasemakiinteistöt, moottorit sekä Norjassa toimiva alueellinen lentoyhtiö Wiederoe.

SAS on avannut keskustelut työntekijäjärjestöjensä kanssa ja aloittanut tiedon jakamisen saadakseen liittojen suostumuksen sopimusmuutoksiin erittäin lyhessä ajassa.