Suurten yleisötilaisuuksien ylle voi varata oman ilmailua rajoittavan alueen

RPAS_audience_2017Suurten yleisötilaisuuksien yhteyteen on mahdollista hakea tapahtumapaikan yläpuolen ilmatilan käyttöä rajoittava lupaa. Ilmailua tilapäisesti rajoittavalla alueella pyritään turvaamana yleisö mahdollisten lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten lennättämisestä aihetuvilta vaaratilanteilta. Luvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Erilaisten lennokkien, kuvaskoptereiden ja muiden miehittämättömen ilma-alusten käyttö ja käyttäjäkunta on kasvanut huimasti. Trafi muistuttaakin, että suuriin yleisötilaisuuksiin voidaan hakea lentorajoituksia ilmatilan käyttöön, jottei lennokkien ja muiden miehittämättömien ilma-alusten lennättämisestä aiheutuisi vaaraa yleisölle.

”Suurten massatilaisuuksien ollessa kyseessä tilaisuuden järjestäjät voivat ehdottaa paikallisille viranomaisille, kuten poliisille tai pelastuslaitokselle, että nämä hakisivat Trafilta päätöstä ilmailun tilapäisestä rajoittamisesta alueella”, kertoo Trafin ylitarkastaja Mika Saalasti.

Suomessa ilmatilan hallintaa suorittavat Trafi ja sotilasilmailun viranomaisyksikkö, jotka ovat sopineet ilmatilan joustavan käytön toteuttamisesta. Siinä noudatetaan Ilmatilan hallinnan eli ASM-toimintakäsikirjan (Airspace Management) käytäntöjä.

Tilapäisten ilmatilavarausten osalta hakemust tulee tehdä Trafille vähintään 8 viikkoa ennen aiottua toimintaa. Ilmatilankäyttöä voidaan tarpeesta riippuen rajoittaa tilapäisellä vaara-alueellta tai tilapäisellä rajoitusalueella. Annettava päätös on maksullinen.

 ”Paikallinen viranomainen voi kuitenkin antaa halutessaan poikkeusluvan ilmailuun alueella, esimerkiksi median kuvauskoptereille. Rajoitusten avulla paikalliset viranomaiset ja tapahtuman järjestäjät voivat paremmin huolehtia tapahtumaan osallistujien turvallisuudesta”, jatkaa Saalasti.

Ilmatilan rajoituksia ei sovelleta viranomais- tai pelastustehtävien hoitoon.

Lue myös: