Teknologia korvaa henkilöstöä Suomen rajojen valvonnassa

Raja_SuperPuma_ilmassa_2Rajavalvonnassa käytettävissä menetelmissä näkyy sama muutos kuin kaikkialla muuallakin yhteiskunnassa. Tekniikkaa tullaan hyödyntämään tehtävissä, jotka aiemmin vaativat henkilöstöä. Painopiste siirtyy yhä enemmän tekniseen valvontaan kameroiden, helikoptereiden sekä muun vastavaan kaluston avulla, kertoo sisäministeriö.

Sisäministerin mukaan turvallisuustilanteen kiristyminen Euroopassa osoittaa, että rajavalvonnan turvaaminen on edelleen välttämätöntä.

"Rajavalvonnan tasoa ei tule heikentää. Oma tahtoni on se, että riittävä rajavalvonta tulee turvata taloustilanteesta riippumatta myös tulevaisuudessa", kommentoi sisäministeri Päivi Räsänen ministeriön tiedotteessa.

Räsäsen mukaan riittävästä rajavalvonnasta tulee huolehtia, vaikka valtionhallinnon tämänhetkisissä kehyspäätöksissä tuottavuusvaatimukset kohdistetaan pitkällä aikavälillä myös Rajavartiolaitokseen.

Henkilötyövuosien vähentäminen ei merkitse suoraan rajavalvonnan heikentymistä.

"Aloitteestani on juuri asetettu sisäisen turvallisuuden parlamentaarinen ryhmä, jotta kaikki eduskuntapuolueet saadaan sitoutettua yhteiseen näkemykseen sisäisen turvallisuuden voimavaroista pitkälle tulevaisuuteen. Taloustilanteemme edellyttää kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutumista turvallisuuden takaajiksi. Rajaturvallisuuden riittävä ja vakaa resurssointi on työryhmän keskeisiä tavoitteita", sanoi Räsänen.

UAS_VigilantRajavartiolaitos on seurannut jo pitkään miehittämättömien ilma-alusten soveltuvuutta rajavalvontaan. Laitteistoja on koekäytetty yhteistyössä EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontexin kanssa, joka järjesti RPAS Border Surveillance Workshopin vuonna 2012. RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) -laitteet tarjoavat erityisesti kustannustehokkuutta.

Marraskuun 13. voimaan tuleva uusi ilmailulaki huomioi entistä paremmin miehittämättömät ilma-alukset. Niiden toimintaa säätelevät määräykset valmistuvat myös lähiaikoina.

Automaatiota on lisätty jo vuosien ajan ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Länsisatamassa on käytössä rajatarkastusautomaatteja. Rajavartiolaitos on lisäksi saamassa vuoden 2015 loppuun mennessä kaksi uutta Airbus Helicopters (Eurocopter) AS332L1e Super Puma -pelastushelikopteria.

Lue myös: