Trafi: Päätös globaalista lentoliikenteen päästöhyvitysjärjestelmästä on aikakauden ilmailuteko

ICAO_kylttiLiikenteen turvallisuusvirasto Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu on äärimmäisen iloinen ICAO:n 39. yleiskokouksen suuresta päätöksestä. Vuonna 2021 alkava lentoliikenteen maailmanlaajuinen päästöjen hyvitysjärjestelmä (GMBM) nähdään historiallisena edistysaskeleena myös Finnairilla.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 39. yleiskokous saavutti Euroopassa sille asetetut tavoitteet erinomaisesti.

Yleiskokouksen painopiste oli lentoliikenteen maailmanlaajuisessa päästöjen hyvitysjärjestelmässä ja ennätysmäärä valtioista käytti asiasta puheenvuoroja. Suomi ja useat valtiot korostivat puheenvuoroissaan, että asian eteen on tehty paljon työtä monen vuoden ajan ja että nyt oli aika tehdä päätös.

Trafi_Pekka_Henttu_1”ICAO on osoittanut kykynsä ratkaista vaikeita ongelmia. Päätös globaalista lentoliikenteen päästöjen hyvitysjärjestelmästä on aikakauden ilmailuteko, jossa ilmailuteollisuus on ollut vahvasti mukana luoden edellytyksiä nyt tehdylle päätökselle ja tukien päätöstekoprosessia”, kommentoi Trafin ilmailujohtaja Pekka Henttu historiallista päätöstä tuoreeltaan Montrealista.

”Ilmailu on liikennesektorilla ottanut ensimmäisenä liikennemuotona globaalin vastuun hiilidioksidipäästöistään. Ensimmäiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 65 valtiota, mukana kaikki Euroopan maat. Toivomme, että tästä käynnistyy kehityskaari, jonka alkua olemme kauan odottaneet”, Henttu jatkoi.

"Finnair on osallistunut aktiivisesti järjestelmän kehittämiseen jo vuosien ajan," Finnairin kestävän kehityksen johtaja Kati Ihamäki kertoo.

"Olemme työskennelleet yhdessä muiden lentoliikenteen toimijoiden kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi. Olemme luonnollisesti iloisia tästä upeasta lopputuloksesta."

neste_tankkaus_1"Toiminnastamme aiheutuvien päästöjen vähentäminen on osa Finnairin arkea. Kaukoliikennelaivastomme uudistuu paraikaa uusien Airbus A350-koneiden myötä, mikä vaikuttaa olennaisesti polttoainetehokkuuteemme ja päästöihin. Lisäksi työskentelemme aktiivisesti yhdessä muiden toimijoiden kanssa Helsinki Green Hub -projektissa biopolttoaineiden käyttöönottamiseksi Helsinki Vantaan lentoasemalla," Kati Ihamäki toteaa.

Yleiskokous antoi ICAO:lle tehtäväksi jatkaa päästöjen vähentämiseen tähtäävää työtä entistä paremman teknologian ja toimintamenetelmien sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönoton edistämiseksi. Työtä jatketaan myös lentokonemelun vähentämiseksi.

Yleiskokouksessa tunnustettiin päättyneen kolmivuotiskauden merkittäviksi saavutuksiksi uudet kansainväliset standardit, jotka on asetettu uusien lentokoneiden CO2 –päästöille ja pienhiukkaspäästöille.

"ICAO:ssa sovittiin nyt kehys sille, miten päästöjen hyvitysjärjestelmää lähdetään toteuttamaan. Yksityiskohdat tarkentuvat ICAOn neuvostossa ja erityisesti asiantuntijatyöryhmissä. Näihin myös Suomi tulee panostamaan", kertoo Henttu.

Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation eli CORSIA -sopimus ei kuitenkaan ole ainoa lentoliikenteen päästöjen hillitsemiseen pyrkivä toimenpide. Sitä täydentävät muut päästöjen hillitsemisen keinot. Niitä ovat ilma-alusten tekninenkehitys, vaihtoehtoiset polttoaineet sekä tehokkaampi operointi ja ilmatilan käyttö.

biopolttoaineLentokonevalmistajat Airbus ja Boeing tukevat ICAO:n päästöhyvitysjärjestelmää ja ne painottavat kehittävänsä jatkuvasti entistä polttoainetehokkaampia ratkaisuja lentoyhtiöiden ja ilmailualan käyttöön.

Airbus kertoo olevansa sitoutunut kaikkiaan toimiin, jotka jatkavat maailman polttoainetehokkaimman lentokoneen kehittämistä sekä tukemaan ilmaliikenteenhallinnan ja lentokenttäoperaatioiden kehittämistä ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa.

Boeing kertoo Dreamliner-koneperheensä vähentävän polttoaineen kulutusta ja CO2-päästöjä jopa 20-25 prosentti verrattuna kalustoon jota se korvaa. Uudistettu kapearunkoinen 737 MAX -kone puolestaan vähentää polttoaineen kulutusta ja päästöjä 20 prosentilla verrattuna alkuperäiseen uuden sukupolven 737 NG -koneisiin.

Lue myös Lentoposti.fi:n aikaisempia liittyen ICAO:n yleiskokouksen päästöhyvitysjärjestelmään: