Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjauksista päätetään 24.5. - avajaiset vuonna 2025

Ilmailumuseo_entranceVantaan kaupunki ja Suomen Ilmailumuseosäätiö ovat yhdessä valmistelleet Uusi Ilmailumuseo-hanketta, joka mahdollistaa Suomen ilmailumuseon uudistumisen vetovoimaiseksi, kansainvälisesti kiinnostavaksi ilmailun elämyskeskukseksi. Muutos vahvistaisi myös Ilmailumuseon asemaa valtakunnallisen vastuumuseon näyttelykeskuksena. Uusi Ilmailumuseo on kokonaishankkeena noin 20 miljoonan euron investointi ja sen arvioidaan avautuvan vuonna 2025.

Suomen Ilmailumuseon nykyiset museotilat ovat toiminnallisesti ja teknisesti elinkaarensa lopussa ja maanvuokrasopimus kiinteistöllä päättyy vuonna 2028. Uuden museorakennuksen toteuttaminen ja toiminnan uudistuminen edellyttää sekä valtion että Vantaan kaupungin taloudellista tukea.

Vuoden 2020 alusta alkaen Ilmailumuseo ja Vantaan kaupunki ovat yhteistyössä selvittäneet museolle uutta sijaintia Vantaalla sekä rahoitus- ja toteutusmallia, joka mahdollistaa ilmailumuseon toiminnan taloudellisesti kestävällä pohjalla. Yhteistyössä selvitettiin 16 uutta kohdetta Ilmailumuseolle. Niistä kahdeksan osalta asiaa selvitettiin tarkemmin ja perusteellinen selvitys tehtiin kolmesta kohteesta.

Museon tärkeimmät sijoittumiskriteerit ovat kaupunkimainen, toiminnallisesti monimuotoinen lähiympäristö sekä saavutettavuus museovieraiden ja museologistiikan näkökulmasta.

Ilmailumuseo_entrance_2Parhaiten museon tarpeisiin vastaisi Vantaan kaupungin ja Ilmailumuseon selvityksen perusteella Aviapoliksen rautatieasemalla, nykyisen ilmailumuseon vieressä sijaitseva rakentamaton määräala osoitteessa Karhumäenportti 1. Määräalan omistavat yhdessä Vantaan kaupunki 76 prosentin osuudella ja Kiinteistö Oy Aviatontti II 24 prosentin osuudella. Kyseinen tontti hankitaan kokonaan Vantaan kaupungin omistukseen.

Hankkeen jatkovalmistelun linjaukset ovat Vantaan kaupunginhallituksen 24. toukokuuta järjestettävän kokouksen asialistalla. Kokoukseen annettu esitys on, että Vantaan kaupunki edistää hanketta maankäytön toimilla ja osoittaa hankkeelle vahvaa taloudellista tukea toiminta-avustuksella ja lainan takauksella.

metropolitan_suomenilmailumuseoSuomen Ilmailumuseo on Vantaan suosituin museokohde. Ilmailumuseo on toiminut vuodesta 1981 alkaen Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä Aviapolis-aseman tuntumassa Karhumäentiellä. Vuosittainen kävijämäärä Ilmailumuseossa on ollut pandemiaa edeltävänä aikana noin 40 000.

Uusi Ilmailumuseo tulee olemaan kansainvälisesti kiinnostava kohde näyttelyineen, jonka lisäksi se varmistaa ilmailun kulttuuriperinnön säilymisen. Ilmailumuseosta kasvaa hankkeen myötä viimeisintä teknologiaa hyödyntävä elämyskeskus ja tavoitteena on yltää jatkossa jo 100 000 vuosittaiseen kävijään. Vantaan kaupunki arvioi hankkeen vauhdittavan myös Aviapoliksen kasvua tuoden uutta työtä ja toimeliaisuutta alueella.

SIM_2025_2Vantaa laatii parhaillaan Aviapoliksen aseman alueelle Aviapolis Core -asemakaavaluonnosta. Alueesta suunnitellaan Aviapoliksen kansainvälisen kaupunkikeskuksen ydin, jossa työ, asuminen, virkistys, kulttuuri ja kaupunkivihreä kohtaavat ainutlaatuisella tavalla, ja joka kytkeytyy kävely-yhteydellä Helsinki-Vantaan lentoasemaan.

Uusi Ilmailumuseo olisi kooltaan noin 5400 neliömetriä ja noin 6300 bruttoneliömetriä. Kyseessä olisi pääosin yksikerroksinen hallimainen rakennus.

Uudisrakennuksen osalta investointikustannus olisi arviolta noin 17 miljoonaa euroa. Sen päälle tulee kuitenkin vielä suunnittelu-, muutto- ja näyttelyrakentamiskuluja, jotka nostavan hankkeen kokonaisrahoitustarpeen reiluun 20 miljoonaan euroon (alv 0).

Valmistelutyössä onkin laadittu myös laajuudeltaan ja kustannuksiltaan ns. sopeutettu vaihtoehto. Sen laajuus on noin 4800 neliömetriä ja noin 5550 bruttoneliömetriä. Investointikustannus olisi noin kaksi miljoonaa euroa vähemmän.

SIM_2025_1Lentokoneita ajatellen neliöitä tärkeämpiä on rakennuksen tilavuus kuutioina. Pysäköinti järjestettäisiin jatkossa keskitetyssä pysäköintilaitoksessa, josta varataan vuorottaispysäköintikäytöllä kävijämääräarvion perusteella 100 autopaikkaa.

Uuden museon kokoelmiin mahtuisi kerralla karkealla arviolla noin puolet tai ehkä vain kolmannes nykyisistä lentokoneista. Uusi Ilmailumuseohankkeeseen liittyykin myös kokoelmakeskuksen perustaminen toisaalle, jossa lentokoneita voitaisiin säilyyttää vaihtuvia näyttelyitä varten. Historiallinen Finnairin entinen Convair Metropolitan on yksi uudenkin perusnäyttelyn pysyviä elementtejä.

Alustavan aikatauluarvion mukaan Uusi Ilmailumuseo valmistuisi noin 30 kuukauden kuluttua positiivisesta avustuspäätöksestä. Tämän lisäksi muutto ja näyttelyn rakentaminen kestää noin yhdeksän kuukautta.

Tavoitteena on avata Uusi Ilmailumuseo yleisölle vuonna 2025.

 
Rahoitussuunnitelma ja talouden turvaaminen

Hankkeen rahoittamiseksi annetaan eduskunnan päätettäväksi 8,5 miljoonan euron (alv 0) investointiavustus museohankkeelle. Se jakautuisi opetus- ja kulttuuriministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kesken.

ilmailumuseo_nayttelyKyseisen valtionavustuksen lisäksi Suomen Ilmailumuseosäätiö tarvitsee lisärahoitusta 6,5 miljoonaa euroa (alv 0) toteuttaakseen sopeutetun vaihtoehdon tai 8,5 miljoonaa euroa (alv 0), jotta hanke toteutuisi täydessä laajuudessa.

Omarahoitusosuus katetaan pankkilainalla, jonka Vantaan kaupunki takaa 85 prosenttisesti eli noin 5,2 miljoonan euron osalta 6,5 miljoonan euron pääomasta. Loput 20 prosenttia vakuista katetaan Ilmailumuseosäätiön omilla vakuuksilla, jollainen voi olla esimerkiksi kiinnitykset itse rakennukseen.

Vantaan kaupungin suunnittelema lainatakaus myönnettäisiin noudattaen Euroopan Unionin valtiontukea koskevia reunaehtoja ja sääntöjä siten, että takaus ei tuo taloudellista etua Ilmailumuseosäätiölle.

Hankkeen jatkovalmistelussa varaudutaan myös siihen, että Ilmailumuseosäätiö voi, valtionavustuksen ja Vantaan kaupungin takaaman lainan, lisäksi hankkia lisärahoitusta kolmannelta osapuolelta toteuttaakseen museokonseptin täydessä laajuudessaan eli noin 17,0 miljoonan euron hankkeella.

Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on aiempina vuosina varannut museolle investointiavustusta 1,5 miljoonaa euroa ministeriön nelivuotisessa valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmassa.

 Suomen Ilmailumuseon toimintatuloista noin 50 % koostuu vuosittaisista avustuksista. Sellaisia ovat opetus-ja kulttuuriministeriön myöntämä valtionosuus ja harkinnanvarainen avustus, joka on noin 528 000 euroa vuodessa. Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunta on myöntänyt Ilmailumuseolle toiminta-avustusta vuonna 2021 kaikkiaan 50 000 euroa.

 Toinen puolikas Ilmailumuseon tuloista saadaan kumppanuussopimuksista, pääsymaksuista, museopalveluista sekä museokaupasta. Vuonna 2020 nämä tulot olivat yhteensä noin 1,043 miljoonaa euroa.

Sopeutetun vaihtoehdon mukaisen museohankkeen mahdollistaminen edellyttäisi, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja Vantaan kaupunki korottavat vuosittaisia toiminta-avustuksiaan Ilmailumuseolle. Jatkossa Vantaan kaupungin toiminta-avustus olisi 400 000 euroa vuosittain sisältäen erikseen sovittavat museopalvelut kouluille. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuus ja harkinnanvarainen avustus olisi yhteensä 860 000 euroa vuosittain.

Vuonna 1972 perustettu Suomen Ilmailumuseo on ilmailun valtakunnallinen vastuumuseo, joka tallentaa ja esittää monipuolisesti Suomen siviili-, sotilas- ja viranomaisilmailuun liittyvää aineistoa.

Lue myös: