AEA kehottaa loivempaan lähestymiskulmaan uusissa lentomatkustajien oikeuksissa

EFHK_checkin_automaattiEuroopan parlamentti äänestää tänään uusista lentomatkustajien oikeuksista. Uuden ehdotuksen on määrä nostaa matkustaja jälleen keskipisteeksi. Euroopan lentoyhtiöiden liitto AEA toivoo kuitenkin  huojennuksia sääntöihin.

Myös lentoyhtiöt toivovat vuonna 2004 säädettyihin lentomatkustajien oikeuksiin muutoksia. AEA:n mukaan  parlamentin tulisi kiinnittää erityistä huomiota myöhästymiskorvauksiin, ennalta arvaamattomiin "force majeure" -tilanteisiin sekä useamman sektorin sisältävien lentolippujen käyttöön.

Lentoyhtiöiden näkemyksen mukaan  vuoden 2010 tuhkapilvi, Japanin ydinsaasteongelma, lukuisat poliittiset kuohunnat ja äärimmäiset sääolosuhteet eivät ole yhtiöistä riippuvia asioita mutta ne ovat kuitenkin johtaneet korvausten maksamiseen.

Lentoyhtiöillä on oikeus hinnoitella lentolippunsa vapaasti kotimarkkinoilla ja koko EU:ssa. AEA:n mukaan monisektoristen lentolippujen käyttörajoitusten poistaminen johtaisi hintojen kohoamiseen.

 Euroopan parlamentti äänestää liikennekomitean (TRAN) tekemästä ehdotuksesta keskiviikkona täysistunnossaan Strasbourgissa. Uuden ehdotuksen on  tarkoitus parantaa lentomatkustajien oikeutta saada hyvitys lennon huomattavasta myöhästymisestä sekä vahingoittuneista tai kadonneista matkatavaroista.  Ehdotus sisältää lisäksi päivitetyt säännöt tiedottamisesta, matkustajien neuvonnasta, uudelleen reitityksestä ja korvauksista.


EU:n huolenaiheena lainsäädännön noudattaminen

Nykyisen asetuksen tultua voimaan vuonna 2004 on havaittu ongelmia, jotka liittyvät nykyisen asetuksen harmaista alueista ja puutteista johtuviin tulkintaeroihin, epäyhtenäiseen täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa sekä matkustajien hankaluuksiin vaatia oikeuksiaan tilanteissa, joissa lentoliikenteen harjoittajat rikkovat lainsäädäntöä.

EU:n mukaan nykyisen asetuksen epätäydellinen ja epäyhtenäinen täytäntöönpano sekä lentoliikenteen harjoittajien että kansallisten viranomaisten keskuudessa aiheuttaa sekaannusta sekä matkustajille että alalle. Lisäksi matkustajilla ei ole tietoa oikeuksistaan, ja he ovat tyytymättömiä oikeuksiensa toteuttamiseen liittyviin olosuhteisiin ja kustannuksiin.

Oikeudellinen epävarmuus on johtanut unionin tuomioistuimen moniin tuomioihin, jotka ovat vuosien mittaan luoneet matkustajien oikeuksia koskevan kattavan oikeuskäytännön. Sitä on kuitenkin vaikea valvoa. Luvut osoittavat, että vain pieni osa matkustajista, joilla olisi teoriassa oikeus etuihin ja korvaukseen, todella hakee tai saa niitä käytännössä.

 

Uusi ehdotus toisi lukuisia parannuksia

Kansallisten täytäntöönpanoelinten rooli on uudessa ehdotuksessa määritetty entistä paremmin ja se on ulotettu matkatavaroita koskeviin korvausvaatimuksiin. Käyttöön on otettu valitusmenettely, joka sisältää selkeät määräajat, ja samalla määritetään valitusten käsittelyä varten perustetun uuden elimen tarkka rooli.

Esitys sisältää uusia säännöksiä, jotka liittyvät tapauksiin, jossa koneeseen nousu evätään, liityntälennoilta myöhästytään tai aiheutuu merkittäviä viivästymisiä.

Poikkeuksellisten olosuhteiden luetteloa selvennetään sellaisten tapausten kohdalla, joissa lentoyhtiöiden ei tarvitse maksaa korvausta. Lentoyhtiöiden velvoitetta antaa matkustajille asianmukaista tietoa nopeasti on vahvistettu ja tulossa olisi myös  uusia säännöksiä, jotka koskevat liikkumisen apuvälineiden ja soittimien kuljettamista.

Lue myös: