Airbus A350 XWB:n hydraulijärjestelmän ylikuumeneminen ratkotaan ohjelmistopäivityksillä

A350_preview_5Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA julkisti 22. elokuuta Airbus A350 XWB -koneiden hydraulijärjestelmää koskevan EAD (Emergency Airworthiness Directive) -lentokelpoisuusmääräyksen. Vikatilanteessa ylikuumentunut hydraulineste voisi aiheuttaa jopa tulipalon. Lentoyhtiöt noudattavat viranomaisten lentokelpoisuusmääräyksiä taatakseen turvallisen operoinnin. Airbusin asiantuntijat työskentelevät ohjelmistoratkaisun parissa korjatakseen ongelman.

Airbus A350-900 -koneita koskevassa lentokelpoisuusmääräyksessä on kysymys moottorin hydraulipumpun ylikuumenemisesta. Yhdessä toisen vikatilanteen kanssa hydraulinesteen ylikuumeneminen voisi johtaa polttoaineilmaseoksen syttymiseen polttoainetankissa.

A350_preview_7A350-900 -koneissa on kaksi hydraulijärjestelmää ja molemmissa moottoreissa on kaksi hydraulipumppua. Hydraulinestettä jäähdytetään kierrolla polttoainetankeissa.

Airbus kertoo Lentoposti.fi:lle havainneensa poikkeaman A350-900 -koneiden hydraulijärjestelmässä mutta ei erottele koskeeko vika molempia järjestelmiä.

Lentokonevalmistaja on informoinut asiasta ilmailuviranomaista ja operaattoreita. Heillä on käytössään kaikki dokumentit ja muut tiedot tilanteen kanssa toimimiseksi.

Varmistaakseen lentokelpoisuuden EASA:n julkaisema EAD ohjeistaa operaattoreita päivittämään konetyypin minimivarusteluetteloa MMEL (Master Minimum Equipment List), joka määrittää lennolla tarvittavien laitteiden ja järjestelmien minimivaatimukset.

Operaattoreiden tuli ottaa Airbusin julkistama uusi 21.8.2017 voimaan astunut MMEL päivitys käyttöön ennen koneyksilön seuraavaa lentoa sekä informoimaan lentomiehistöjä toimintatapojen muutoksesta turvallisen operoinnin takaamiseksi. Kyseinen päivitys sisältää 24 MMEL-kohtaa, jotka ovat jatkossa ns NO GO eli lennon estäviä vikoja.

a350_fiinnair_1_airbusAirbus painottaa, että kaikkien operaattoreiden laivastoissa olevat A350-900 -koneet ovat turvallisia lentokelpoisuusmääräyksen ohjeistuksen mukaisesti operoituina. Finnairin laivastossa on nykyisellään kymmenen A350-900 -konetta, joita kyseinen EAD koskee.

Osana jatkuvan lentokelpoisuuden arviointia ja turvallisen operoinnin takaamista Airbusin asiantuntijat työskentelevät hydraulijärjestelmän valvonta- ja hallintajärjestelmien ohjelmistopäivityksen eteen.

Kyseistä ohjelmistopäivitystä koelennetään jo simulaattorissa ja viranomaishyväksyntää muutokselle odotetaan saatavaksi lähiviikkojen aikana. Kyseinen päivitys asennetaan kaikkiin A350-900 -koneisiin.

Uusista ja vanhoista konetyypeistä havaitaan ajoittain poikkeamia, jotka johtavat ilmailuviranomaisen antamiin lentokelpoisuusmääräyksiin. Operaattorit noudattavat kyseisiä määräyksiä erittäin tunnollisesti ja takaavat siten lentoturvallisuuden.