Airbus tutkii synteettisen SVS-kuvan tuomista ohjaamonäyttöihin

SVS---Primary-Flight-DisplayAirbus on aloittanut tutkimustyön uuden SVS (Synthetic Vision System) -järjestelmän kehittämiseksi. Synteettinen eli tietokoneella luotu kolmiulotteinen ohjaamonäyttöjen tieto parantaisi lentäjien tilannetietoisuutta ja mahdollistaisi nopeamman sekä tarkemman päätöksenteon. Erityisesti SVS-järjestelmä vähentäisi lentäjien työkuormaa lähestymisten aikana.

Tyypillinen lentäjän pääohjaamonäyttö PDF (Primary Flight Display), jota on käytetty vuosikymmenten ajan sisältää tutut elementit eli horisonttiviivan, sinisen taivaan ja ruskean tai vihreän maaston. Viereinen ND (Navigation Display) eli navigointinäyttö puolestaan näyttää yksinkertaisen ylhäältä päin kuvatun tilanteen lentokoneen reitistä. Kymmenien vuosien aikana tapahtunut ohjaamon päänäyttöjen kehityskaari on lisännyt pääsääntöisesti näyttöjen tarkkuutta mutta muuten ne ovat pysyneet lähes muuttumattomina.

SVS -järjestelmän käyttöönotto tuo merkittäviä muutoksia, kun 3-ulotteinen graafinen kuva tarjoaa realisten näkymän edessä olevista esteistä ja näyttää lentoradan niihin suhteutettuna. Järjestelmä yhdistää PFD:lle maasto- ja estetietokannan ja sisältää esteet kuten tuulivoimalat, tornit ja korkeat rakennukset. SVS-järjestelmän kuva näyttää ohjaajille selkeästi maastonmuotojen lisäksi myös kiitotien sijainnin.

SVS---Bogota-final-approachAirbusin koelentäjiltä saama palaute osoittaa, että nokan ja tehoasetuksen seuraamisesta siirtyminen enemmän lentorataa seuraavaksi antaa nopeasti paremman kuvan mihin lentokone on menossa. Ohjaajat saavat synteettisestä kuvasta nopeasti ymmärryksen koneen nykyisestä lentotilasta sekä siitä mihin koneen lentorata suuntautuu suhteutettuna maastonmuotoihin, rakennuksiin ja muihin ympäristötekijöihin.

Yhdistettynä infrapunakameran kanssa on mahdollista luoda pääohjaamonäytöille ja tuulilasinäytölle eli HUD:lle (Head Up Display) kuva, joka mahdollistaa helpon siirtymisen mittareilta ulkonäkymään myös huonon näkyvyyden olosuhteissa.

Airbus käynnisti oman SVS-projektinsa tammikuussa 2015. Hanke on nyt TRL4 -vaiheessa (Technology Readiness Level, vaihe 4 on noin kehitystyön puolivälissä) ja prototyyppinäytön kanssa on lennetty ensimmäiset simulaattorilennot. Kehitystyössä keskitytään nyt parantamaan SVS:n toimivuutta ja lisäämään uusia toiminnallisuuksia. Kevään aikana suoritetaan myös toinen operatiiviset ja inhimilliset tekijät huomiova arviointityö ennen konseptin viimeistelyvaihetta.

Airbusin osalta kyseessä on siis vasta tutkimusprojekti eikä konseptia ole näin aikaisessa vaiheessa suunniteltu otettavaksi käyttöön yhtiön valmistamissa lentokoneissa.

Falcon7X_EVS_1Vastaavia SVS- ja EVS (Enhanced Vision System) -järjestelmiä on tutkittu jo 1980-luvulta saakka. Ensimmäisiä järjestelmiä on otettu käyttöön liikesuihkukoneissa 2000-luvulla.

Eri valmistajien ohjaamonäyttöjen SVS ja EVS -järjestelmiä on käytössä mm. Dassault-Falconin ja Gulfstreamin -liikesuihkukoneissa (vasemmalla kuva Jetfliten Falcon 7X -liikesuihkukoneen synteettisen kuvan sisältävästä PFD-näytöstä). Nyt järjestelmät tekevät tuloaan myös suurempiin matkustajakoneisiin.

 Lue myös:

Artikkeli:  Luksusta lentämiseen - Jetfliten uusi Falcon 7X