EASA:n lopullinen ehdotus työ- ja lepoaikamääräyksistä julki - Lentäjäjärjestöjen mukaan turvallisuus on unohdettu

StripesEuroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on tänään julkaissut lopullisen ehdotuksensa uusiksi työ- ja lepoaikamääräyksiksi lentäjille ja matkustamohenkilökunnalle. Ehdotus ei tuo kaivattua parannusta lentoturvallisuuteen, millä saattaa olla ikäviä seurauksia eurooppalaisille matkustajille.

Eurooppalaisia lentäjiä edustava ECA sekä yksittäiset lentäjäyhdistykset ovat pitkään vaatineet EASAlta tieteeseen perustuvia työ- ja lepoaikamääräyksiä, joiden tulisi estää lentohenkilöstön väsymystä. Väsymys on ilmailun suuria riskitekijöitä. Jos tieteelliset tutkimustulokset jätetään nyt huomioimatta EASA ja EU:n komissio huolehtivat lentoyhtiöiden kaupallisista tarpeista, mutta epäonnistuvat matkustajien turvallisuuden turvaamisessa. EY-asetuksen (EC) 216/2008 artikla 2:n mukaan EASAn tärkein tavoite on korkean lentoturvallisuustason ylläpitäminen Euroopassa.

"EASA haluaa kääntää huomion pois siitä tosiasiasta, että ehdotus sallii sellaiset työaikataulut, jotka pakottavat lentäjät lentämään vaarallisen väsyneinä," sanoo suomalaisia lentäjiä edustava FPA:n turvatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Korhonen - itsekin lentäjä. "Lentäjien työmoraali ei hyväksy väsyneenä lentämistä. Ilmailulain mukaan meidän velvollisuutemme on kieltäytyä työstä, joka ei ole turvallista. Riittämättömät työ- ja lepoaikamääräykset ovat pahasti ristiriidassa tämän vaatimuksen kanssa."

EASAn ehdotus sivuuttaa yksimielisen tieteellisen ohjeistuksen ja tekee lailliseksi lentäjien operoida lentokonetta ja laskeutua oltuaan hereillä yli 22 tuntia. Se sallii rajattomat, usean päivän pituiset päivystysrupeamat ja jopa 12-tuntiset yölennot, vaikka tieteellisen ohjeistuksen mukaan rajan tulisi olla 10 tuntia. Ehdotus myös sallii monessa kriittisissä kohdassa paikallisen määräysten soveltamisen, esimerkiksi aikaisten aamulähtöjen osalta. "Pelkäämme, että turvallinen lentäminen muuttuu villiksi, jos EU:n eri ilmailuviranomaiset antavat yhtiöiden soveltaa kukin tavallaan näitä sääntöjä. Määräysten tulisi olla selkeät ja yhtenäiset kaikille", Korhonen toteaa.

"Väsymys heikentää lentohenkilöstön arvostelu- ja reagointikykyä. Seuraukset voivat olla katastrofaaliset, kuten viimeaikaiset onnettomuudet ovat osoittaneet", toteaa Philip von Schöppenthau, ECA:n pääsihteeri. "Tarvitaanko vielä yksi vakava lento-onnettomuus, ennen kuin EU herää ja huomaa sen määräysten olevan riittämättömiä? Turvallisia määräyksiä tarvitaan nyt!"

ECA ja sen jäsenyhdistykset kautta Euroopan vaativat EU:n virastoja, myös suomalaista Trafia ja liikenneministeriötä, poistamaan tukensa EASAn ehdotukselta viipymättä. Nyt on suojattava matkustajien perusoikeutta: oikeutta turvalliseen lentoon.