EU hyväksyi uuden säännöstön lentoturvallisuuden parantamiseksi

Lineup_jono_1Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt, joiden avulla ehkäistään paremmin lento-onnettomuuksia. Uusi asetus koskee tapahtumien raportointia, analysointia ja seurantaa. Tiedot vaaratilanteista kulkeutuvat entistä nopeammin eteenpäin mahdollistaen perusteellisen arvioinnin ja ohjeistuksen estämään samankaltaisia tapahtumia.

"Useimmat lento-onnettomuudet johtuvat useista pienistä virheistä tai toimintahäiriöistä, jotka yhdessä johtavat onnettomuuteen. Keräämällä enemmän tietoja vaaratilanteista ja ryhtymällä tarpeellisiin toimiin parannamme onnettomuuksien ehkäisyä", kommentoi komission varapuheenjohtaja Siim Kallas.

"Seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana odotettavissa olevan lentoliikenteen kasvun takia tarvitaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että EU säilyttää asemansa maailman lentoturvallisuusjohtajana. Olen iloinen, että parlamentti jakaa tämän vision ja tukee ehdotusta", sanoi Kallas.

"Muutos on positiivinen uutinen Euroopan lentomatkustajille, tuhansille lentäjillä ja lennonjohtajille, jotka päivittäin varmistavat turvallisen operoinnin. Lentoturvallisuuden ammattilaisina tiedämme, että luottamus on avaintekijä lentoturvallisuuden parantamiseen", sanoi eurooppalaisia lentäjiä edustavan ECA:n puheenjohtaja Nico Voorbach.

"Uusi asetus pohjustaa ennakoivaa lähestymistapaa lento-onnettomuuksien ehkäisyssä ja ihmishenkien menetysten välttämiseksi Euroopassa", päätti Voorbach.

Uusi järjestelmää ottaa mukaan kaikki toimijat - lentoyhtiöt, valmistajat, lennonjohtajat, ohjaamomiehistöt, mekaanikot, kansalliset ilmailuviranomaiset ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA:n.

Osallisten tehtävänä on kerätä ja vaihtaa tietoja sekä varmistaa, että toimiin ryhdytään siellä missä se on tehokkainta. Päävastuu tulee olemaan EASA:lla, joka havaitsee trendit ja turvallisuusasiat Eurooppalaisella tasolla sekä suosittelee tarvittavia toimenpiteitä.

Uuden järjestelmän kulmakivi on moderni lähestymistapa, jossa turvallisuutta pyritään parantamaan onnettomuustutkinnan lisäksi myös pienten vaaratilanteiden selvittämisellä vaikka niillä ei olisi ollut vakavia seuraamuksia.

Helmikuun 26. pidetyn parlamentin äänestyksen jälkeen Euroopan neuvoston odotetaan hyväksyvän uusi asetus. Voimaantulon odotetaan tapahtuvan toukokuussa 2014 ja siirtymäkausi päättyy 18 kuukautta myöhemmin.