EU:n sisä- ja oikeusministerit keskustelevat PNR-direktiivin jouduttamisesta lainvalvontatarkoituksiin

EFHK_pax_2EU:n sisä- ja oikeusministerit kokoontuvat Brysselin terrori-iskujen johdosta. Suomesta Brysselissä järjestettävään kokoukseen osallistuu sisäministeri Petteri Orpo. Ministerit keskustelevat myös niin sanotun PNR-direktiivin toimeenpanosta.

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä kokouksessa julkilausuma, jossa he tuomitsevat terrori-iskut ja osoittavat tukensa Belgialle. Julkilausumassa esitetään uusia toimenpiteitä terrorismin torjunnaksi ja korostetaan tiettyjä käynnissä olevia toimenpiteitä, jotka on pantava nopeasti täytäntöön vastaavien tapahtumien ehkäisemiseksi.

Yksi toimenpiteistä on viranomaisten tiedonvaihdon tehostaminen. Viimeaikaisten tapausten myötä tiedonvaihto on lisääntynyt ja tehostunut kansallisesti ja eri maiden välillä, mutta parannettavaa on. Suomi pitää tärkeänä, että tieto kulkee jäsenvaltiosta toiseen ja kansallisesti viranomaiselta toiselle. Suomalainen poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö on hyvä esimerkki toimivasta viranomaisyhteistyöstä.

PNR-direktiivillä tarkoitetaan lentomatkustajatietojen käyttämistä lainvalvontatarkoituksiin. Suomi pitää tärkeänä, että jäsenvaltiot ottavat PNR-järjestelmän käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla sen jälkeen, kun direktiivi on hyväksytty Euroopan parlamentissa.

PNR-tietojärjestelmän myötä rikostorjuntaviranomaiset saisivat lentoyhtiöiltä sähköisesti tiedot kaikista lentomatkustajista ilman eri pyyntöä. Näitä tietoja voitaisiin automaattisesti vertailla viranomaisrekisterissä oleviin, rikostorjuntaviranomaisten etsimien henkilöiden tietoihin.

 Vaihtoehtoisesti henkilöitä pystyttäisiin tunnistamaan kohdevalinnan nojalla. Viimeksi mainittutarkoittaa henkilöitä, joiden matkustuksessa on epäloogisuuksia, jotka kansainvälisen viranomaistuntemuksen perusteella sattavat liittyä rikolliseen toimintaan.

Automaattisen vertailun tuloksena saadaan osuma, toisin sanoen tiedot kohtaavat, ja viranomaiset voivat esimerkiksi ottaa henkilön kiinni tai alkaa tarkkailemaan häntä.

Työtä väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisemiseksi on tehty aktiivisesti jo yli kymmenen vuotta. Terrorismin torjunnassa on jatkossa yhä tärkeämpää tunnistaa ennaltaehkäisyn merkitys.

Lue myös: