Erikoisjoukot ja NH90- sekä MD500-helikopterit harjoituksissa Etelä- ja Pohjois-Suomessa

NH90_1Utin jääkärirykmentri kehittää erikoisjoukkojen suorituskykyä ja järjestää sotilaallisen harjoituksen Etelä- ja Pohjois-Suomessa 17. toukokuuta - 2. kesäkuuta. Harjoitukseen liittyy NH90- ja MD500 -helikoptereiden lentotoimintaa maa- ja merialueilla.

Utin jääkärirykmentti harjoittelee 17. - 21.5 Etelä-Suomessa Uudenkaupungin ja Upinniemen välisellä maa- ja merialueella. Pohjois-Suomessa harjoitus järjestetään 24.5. - 2.6. alueella, jonka reunapisteet ovat Äkäslompolo, Vuotso, Taivalkoski ja Kiiminki. Harjoitukseen osallistuu NH90- ja MD500-helikoptereita.

MD500_musta Helikopterit sekä sotilaiden käyttämät harjoitusampumatarvikkeet ja räjähdepanokset saattavat aiheuttaa äänihaittaa harjoituskohteiden ympäristössä. Harjoitustoimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina maastossa, vesistöalueella ja rakennetulla alueella. Rakennetun alueen kohteiden käytöstä on sovittu ennakkoon.

Utin jääkärirykmentin tavoitteena on kehittää henkilöstönsä suorituskykyä ja valmiutta toimia erikoisjoukkojen tehtävissä. Harjoitukseen osallistuu varusmiehiä, reserviläisiä ja palkattua henkilöstöä, yhteensä noin 1100 henkilöä.

Harjoitus on kesäkuussa kotiutuvien varusmiesten päättöharjoitus, jossa mitataan varusmiesten saavuttama koulutustaso. 

Harjoitusjoukot toimivat pienissä osastokokoonpanoissa, koronavarotoimenpiteet huomioiden.