EU selvittää kansalaisten tietoja lentomatkustajan oikeuksista ja kerää kokemuksia matkustajilta

EUPaxright_opinionEuroopan tilintarkastustuomioistuin tarkastaa parhaillaan matkustajan oikeuksia EU:ssa. Osana tarkastusta tehdään verkkokysely, jonka avulla selvitetään kansalaisten tietoja oikeuksistaan matkustajana sekä kerätään kokemuksia.

Euroopan unionin tarkoituksena on selvittää, valvotaanko ja noudatetaanko EU:n matkustajan oikeuksia tehokkaasti ja onko Euroopan komissio seurannut asianmukaisesti näiden oikeuksien täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa ja vastannut mahdollisiin ongelmiin.

EU_pax_rights_logoTarkastuksen perusteella tilintarkastustuomioistuin voi esittää suosituksia siitä, miten matkustajien oikeuksia voidaan säännellä ja toteuttaa nykyistä paremmin.

Kyselyn lisäksi kootaan näkemyksiä matkustajien oikeuksien toteuttamisesta vastaavilta kansallisilta viranomaisilta, jonka lisäksi yhteyttä otetaan lento-, rautatie- ja bussiyhtiöihin sekä laivanvarustamoihin.

Kysely on tarjolla kaikilla EU-kielillä ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 5 minuuttia. Kysymyksiä on 15 ja saatuja vastauksia käsitellään luottamuksellisesti.

 Siirry kyselyyn: Matkustajien oikeuksia koskeva kysely (suomi-versio)

Tarkastuskertomus julkaistaan vuoden 2018 lopulla.

Euroopan komission joulukuussa 2014 julkaiseman Eurobarometrin mukaan vain 31 prosenttia EU:n kansalaisista tunsi matkustajan oikeudet ja velvollisuudet. Pelkän lentoliikenteen osalta kaikista vastaajista 41 prosenttia tunsi oikeutensa ja 47 prosenttia taas ei tiennyt niistä lainkaan. Tuolloin oikeuksista aiemmin kuulleista suomalaisvastaajista 37 prosenttia oli saanut tietoja niistä lentoyhtiöiltä mutta toisaalta samaiset 37 prosenttia eivät olleet saaneet aiheesta mitään tietoa.

Lentomatkustajan oikeuksiin voi tutustua esimerkiksi Euroopan komission vuonna 2013 käyttöön ottaman mobiilisovelluksen avulla. Se kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, rautatie-, linja-auto- ja vesiliikenteen. Sovellus on tarjolla eri versioina Google Android, iPhone, iPad, Windows Phone -laitteisiin.

Lue myös:

Artikkeli: Matkustajan oikeudet tunnetaan huonosti - Suomessa vain neljännes on kuullut asiasta