Lentokorvausyritys AirHelp: tutkimuksen mukaan lentomatkustajat eivät tunne oikeuksiaan

BlacklabeledLentokorvausyritys AirHelpin tutkimuksen mukaan keskimäärin 85% vastaajista EU:ssa ei ymmärrä oikeuksiaan lentomatkustajina. Kaupallisen toimijan tekemä tutkimus vaikuttaa olevan linjassaan aiemman eurobarometrin kanssa. EU julkistaa omia virallisia tuloksiaan lentomatkustajan oikeuksien tuntemisesta sekä matkustajien kokemuksista loppuvuodesta.

Lentomatkustajien oikeuksia Euroopan unionissa turvaava EC 261 -laki julkaistiin keväällä 2004, mutta edelleen sen tuntee vain harva lentomatkustaja. Airhelpin mukaan vain 15 prosenttia EU-kansalaisista ymmärtää täydet oikeutensa lentokorvausasioissa.

Tämä tarkoittaisi, että 85 prosenttia EU-kansalaisista ei tiedä oikeuksiaan lentomatkustajina, minkä seurauksena AirHelpin laskelmien mukaan yli 5 miljardin euron arvosta lentokorvauksia jää vuosittain lunastamatta.

Pääsyyt korvaushakemuksen tekemättä jättämiselle ovat tietämättömyys omista oikeuksistaan (42%), luulo korvaushakemuksensa epäkelpoisuudesta (36%) ja osaamattomuus korvaushakemuksen tekemisessä (24%). Kyseessä oli monivalintakysymys, johon vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon.

Matkustajan oikeuksista tiedottaminen on lentoyhtiöille pakollista, mutta huimat 66% tutkimukseen vastaajista on sitä mieltä, että lentoyhtiöt eivät anna heille aiheesta tarpeeksi tietoa.

EU_pax_rights_logoEuroopan komissio on jo vuonna 2012 julkistanut lento-, rautatie- linja-, auto- ja vesiliikenteen matkustajan oikeuksia käsittelevän Your Passenger Rights  -sovelluksen yleisimmille mobiilialustoille. Oikeuksistaan saa sen avulla tietoa helposti jopa kesken matkan.

Airhelp viittaa tuloksissa YouGov Deutschland GmbH:lta saatuihin tietoihin. Aikavälillä 31.1.-6.2.2018 toteutettuun tutkimukseen osallistui kaikkiaan 7 103 vastaajaa. Tulokset on painotettu siten, että ne edustavat lentomatkustajien mielipiteitä Saksan, Ison-Britannian, Ruotsin, Tanskan, Italian, Norjan ja Espanjan väestöissä. Vastaajat olivat vähintään 18-vuotiaita.

Vastaajien lukumäärällä mitattuna kyseessä on yksi isoimmista koskaan toteutetuista lentomatkustajan oikeuksia käsittelevistä tutkimuksista.
 
Euroopan komission vuoden 2014 joulukuussa julkaiseman Eurobarometrin mukaan lentoliikenteen osalta oikeutensa tunsi tuolloin 41 prosenttia vastaajista. Suomessa määrä oli tuolloin vain 25 prosenttia. Eurobarometrin mukaan oikeuksista aiemmin kuulleista suomalaisvastaajista 37 prosenttia oli saanut tietoja niistä lentoyhtiöiltä mutta toisaalta samaiset 37 prosenttia eivät olleet saaneet aiheesta mitään tietoa. (Lue artikkelimme aiheesta tämän jutun lopusta).

Parhaillaan käynnissä on myös Euroopan tilintarkastustuomioistuimen työ, jossa se tarkastaa  tietämystä matkustajan oikeuksia EU:ssa. Verkkokysely päättyi alkuvuodesta. Tarkastuskertomus julkaistaan vuoden 2018 lopulla (lue uutisemme aiheesta linkistä tämän jutun lopusta).

Suomessa matkustajien oikeuksien toteutumista valvoo Liikenteen turvallisuuvirasto Trafi  yhteistyössä kuluttaja-asiamiehen kanssa.

Artikkeli:  Matkustajan oikeudet tunnetaan huonosti - Suomessa vain neljännes on kuullut asiasta

Lue myös: