Finavia: Lentomatkustajien määrä palautui taantumaa edeltävälle tasolle

Lentomatkustajien määrässä palattiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä taantumaa edeltävälle, vuoden 2008 tasolle, kun kysyntä kasvoi 7,4 %. Matkustajamäärän 7,4 % ja laskeutumisten 6,8 % kasvu tulee erityisesti kansainvälisen liikenteen lisääntymisestä, mutta myös kotimaan lentomatkustus on kääntynyt nousuun.

Toiminnallinen tulos vahvistui vain hieman, johtuen lentoliikenteen hintatason alenemisesta, kovasta talvesta ja kohonneesta kustannustasosta. Investoinnit on sopeutettu kassavirran mukaan ja konsernin omavaraisuus parani.

Ensimmäisen vuosineljänneksen avainluvut:

– Liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia ja oli 90,0 milj. euroa (1-3/2010: 77,8)
– Matkustajamäärä kasvoi 7,4 %
– Toiminnallinen tulos eli liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 6,9 milj. euroa (5,8)
– Tulos ennen veroja oli 12,3 milj. euroa (18,1)
– Liiketoiminnan rahavirta oli 12,3 milj. euroa (15,7)
– Omavaraisuusaste oli 45,0 % (41,2)

Finavian osavuosikatsaus 1.1.2011-31.3.2011