Finavia on uudistanut rahoituskäytäntönsä VTV:n selvityksen seurauksena

Finavia_sign_2Finavia Oyj on uudistanut rahoituspolitiikkansa ja rahoitukseen liittyvät raportointikäytäntönsä valtiontalouden tarkastusviraston selvityksen jälkeen. VTV havaitsi vuoden 2011 tilintarkastuksen yhteydessä, että Finavia Oyj:ssä on hankittu vuosina 2009-2011 strukturoituja ei-suojaavia korkojohdannaissopimuksia, jotka olivat konsernin rahoituspolitiikan vastaisia.

Finavian mukaan sen edeltäjäorganisaation, Ilmailulaitoksen, aikana alkanut johdannaisten käyttö ei ollut kaikilta osin tarkoituksenmukaista.

Rahoituksen riskienhallintaa ja raportointia sekä sopimusten hallintaa ja seurantaa ei aina ollut järjestetty sisäisten ohjeiden mukaisesti ja niin, että johdannaissopimuksiin liittyvät riskit ja niiden todellinen luonne olisi tullut ilmi.

Finavia Oyj kertoi VTV:llä marraskuussa 2013 antamassaan lausunnossa ryhtyneensä oma-aloitteisesti sisäisten selvitysten ja tarkastuskertomuksessa todettujen havaintojen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finavia on kirjannut vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseensa 9,2 miljoonan euron arvostustappion, joka johtuu vuosina 2009-2011 hankituista strukturoiduista korkojohdannaissopimuksista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja puolue- ja vaalirahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Finavia Oyj:n johdannaissopimukset vuosina 2009-2011 (17.12.2013).