Finavian ympäristöraportti 2010

Vuoden 2010 Ympäristöraportissa esitellään lentoasemien tunnuslukujen lisäksi tarkemmin kaksi teemaa: maahuolintayhtiöiden suorittama lentokoneiden jäänpoisto sekä lentoasemien ympäristölupaprosessi. Lisäksi Finavian yhteiskuntavastuu on otettu osaksi raporttia. ”Finavian liiketoiminta on jo itsessään yhteiskuntavastuun hoitamista, sillä lentoliikenne mahdollistaa Suomen läsnäolon ja saavutettavuuden ja tukee kansantalouden kilpailukykyä”, toteaa toimitusjohtaja Samuli Haapasalo.

Raportissa esitellään Finavian ympäristötyötä vuonna 2010. Ympäristöluvat annettiin kahdelle Lapin lentoasemalle (Ivalo ja Kittilä) ja viisi hakemusta oli aluehallintovirastojen käsittelyssä. Lisäksi Finavia haki muutoksia ympäristölupamääräyksiin Oulun ja Tampere-Pirkkalan määräysten osalta. Oulussa muutosta haettiin kiitoteiden käyttöä koskevaan määräykseen ja Tampereella propyleeniglykolin keräysastetta koskevaan määräykseen.

Helsinki-Vantaan lentokonemeluselvitys tehdään vuosittain, mutta muille lentoasemille selvityksiä tehdään ympäristölupamääräysten mukaan harvemmin. Viime vuonna Utin lentoasemalle laadittiin meluselvitys Jääkärirykmentin avustuksella. Selvitys oli erikoislaatuinen, sillä melunlaskentaohjelmaa sovellettiin ensimmäistä kertaa helikopteritukikohdan toimintaan.

Finavian ympäristöjulkaisut