Finnair hyväksyy koronarokotetodistuksen Suomeen tulevilta matkustajilta 11.5. alkaen

Finnair_sharklet_ohilentoFinnair on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman suosituksen mukaisesti edellyttänyt negatiivista koronatestitodistusta tai todistusta sairastetusta koronavirusinfektiosta kaikilta Suomeen tulevilta matkustajiltaan.  11. toukokuuta alkaen Finnair hyväksyy myös koronarokotetodistuksen rokotteen ensimmäisestä annoksesta testi- tai immuniteettitodistuksen sijaan.

Finnair poistaa samalla terveystodistusvaatimuksen alle 16-vuotialta matkustajilta. Finnair kuitenkin suosittelee negatiivisen testitodistuksen hankkimista 12-15-vuotialle matkustajille Suomeen tultaessa sujuvoittamaan tuloprosesseja Helsinki-Vantaalla.

”Rokotteet ovat jo osoittaneet tehonsa koronapandemian torjunnassa, ja rokotetodistus on tulossa myös EU:n valmisteilla olevaan vihreään todistukseen sujuvoittamaan terveysturvallista matkustamista,” sanoo Finnairin lääketieteellinen johtaja Kimmo Ketola.

”Rokotetun todennäköisyys sairastua koronavirukseen ja levittää virusta on erittäin pieni", jatkaa Ketola. 

Finnair hyväksyy rokotetodistuksen kaikista Maailman terveysjärjestön tai Euroopan lääkeviraston hyväksymistä koronarokotteista.

Rokotteen tulee olla otettu vähintään 21 päivää ennen matkaa. Rokotetodistuksesta tulee käydä ilmi asiakkaan nimi, syntymäaika, rokotteen nimi ja rokotteen antamispäivämäärä ja -paikka ja todistuksen myöntäjä.

Rokotetodistuksen sijaan asiakas voi edelleen esittää todistuksen negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistuksen aiemmin sairastetusta koronavirusinfektiosta. 

Monilla mailla on omia vaatimuksiaan ennakkotestitodistuksesta tai rokotetodistuksesta maahantulon edellytyksenä, ja matkaa suunnittelevan on hyvä tarkistaa nämä vaatimukset hyvissä ajoin etukäteen varmistaakseen sujuvan maahantulon.

Finnair seuraa matkustamiseen liittyvien terveysturvallisuustoimien kehitystä ja päivittää omia käytäntöjään tarpeen mukaan.

Lennoilla on käytössä kattavat terveysturvallisuustoimet, joihin kuuluu velvoite käyttää kasvosuojusta lennon aikana. Terveysturvallisuus on huomioitu myös koneeseen nousu- ja poistumisjärjestyksessä ja tarjoiluprosesseissa.