Finnair odottaa kuluvalta vuodelta yli 155 miljoonan euron tulosta

A330_tail_closeFinnair nostaa ohjeistustaan vuoden 2017 vertailukelpoisen liiketuloksen osalta, koska matkustaja- ja rahtiliikenteen myynti on kehittynyt ennustettua paremmin. Lisäksi Finnair täsmentää liikevaihtoarviotaan.

 

Finnair arvioi, että sen kapasiteetti kasvaa vuonna 2017 noin 9 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Vuoden 2017 liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman kapasiteetin kasvua nopeammin.

Finnair arvioi, että sen vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2017 ylittää 155 miljoonaa euroa (2016: 55 miljoonaa euroa).

Vielä lokakuussa 2017 Finnair arvioi, että sen kapasiteetti kasvaa vuonna 2017 noin 9 prosenttia vuoteen 2016 verrattuna. Kasvun todettiin tuolloin painottuvan voimakkaasti vuoden jälkipuoliskoon. Vuoden liikevaihdon arvioitiin kasvavan jokseenkin yhdenmukaisesti kapasiteetin kanssa.

Lokakuisen arvion mukaan vertailukelpoinen liiketulos vuonna 2017 olisi ollut 135-155 miljoonaa euroa (2016: 55 miljoonaa euroa), jos polttoaineen hinta ja valuuttakurssit säilyisivät nykytasollaan eikä markkinaympäristössä tapahtuisi merkittäviä muutoksia.