Finnair petrasi Euroopassa, kotimaassa ja Pohjois-Amerikassa - Aasian osalta kysyntä jäi tarjonnasta

A350_x3_A330Finnairin matkustajakäyttöasteet nousivat syyskuussa selvästi Euroopan, Pohjois-Amerikan ja kotimaan liikenteessä verrattuna edellisvuoteen. Sen sijaan yhtiölle vahvassa Aasian-liikenteessä sekä rahdissa kysyntä jäi jälkeen tarjonnan kasvusta. Kapasiteetti kasvoi merkittävästi kolmella uudella A350 XWB -koneella.

Finnair kuljetti syyskuussa 1 279 700 matkustajaa eli 10,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi syyskuussa 8,5 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 9,8 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 1,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 81,7 %:iin.  

 Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 10,4 % vertailukaudesta, ja siihen vaikuttivat etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistaminen vertailukaudesta sekä Osakan vertailukautta suurempi lentomäärä.

Osakan (Kansain) lentokenttä oli suljettuna useita viikkoja vertailukaudella Jebi- ja Mangkhut-taifuunien vuoksi. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi viime vuoteen verrattuna 23,4 % maaliskuussa avatun uuden Los Angelesin reitin vuoksi.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kolme uutta A350-900 -lentokonetta.

 Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 4,4 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui pääasiassa Lontoon ja Brysselin reiteille sekä uusiin kohteisiin Hannover, Trondheimiin, Bolognaan ja Astanaan.

Kotimaan liikenteen kapasiteetti laski 3,7 % pääasiassa liikenneohjelmaan tehtyjen muutosten vuoksi.

 Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 3,8 % Aasian-liikenteessä, 41,1 % Pohjois-Amerikan liikenteessä,  12,0 % Euroopan-liikenteessä ja 4,6 % kotimaan liikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 80,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 90,1 %, Euroopan-liikenteen 82,1 % ja kotimaan liikenteen 70,3 %.  

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 3,3 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 34,0 %, Euroopan-liikenteessä 13,1 % ja kotimaan liikenteessä 3,3 %. Euroopasta Aasiaan, etenkin Hongkongiin, suuntautuvan kysynnän väheneminen näkyi Aasian-liikenteen matkustajamäärissä. 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat syyskuussa 13,7 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 11,4 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen syyskuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, ja markkinan pehmeneminen ja rahdin hintapaineet näkyivät erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. 

Finnairin lennoista 85,3 % (85,2 %) saapui elokuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet syyskuu 2019

  Syyskuu muutos % vuoden 2019 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 1 279,7  10,4  11 146,7  10,1 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 3 994,2  8,5  35 600,7  11,6 
Myydyt henkilökilometrit milj, 3 264,5  9,8  29 383,0  10,4 
Matkustajakäyttöaste % 81,7  1,0p  82,5  -0,8p 
Rahti ja posti tn 15 774,9  9,0  127 828,7  12,5 
Tarjotut tonnikilometrit 587,7  8,7  5 208,3  11,0 
Myydyt tonnikilometrit 391,9  9,7  3 439,7  10,9 
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 208,6  3,3  1 951,4  5,7 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 951,6  10,4  17 561,2  10,5 
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 574,9  3,8  14 752,9  5,9 
Matkustajakäyttöaste % 80,7  -5,2p  84,0  -3,6p 
             
Euroopan reittiliikenne            
Matkustajat 1 000 841,9  13,1  7 113,6  13,0 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 562,9  4,4  13 580,3  10,8 
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 283,2  12,0  11 056,7  13,4 
Matkustajakäyttöaste % 82,1  5,5p  81,4  1,9p 
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 41,8  34,0  351,1  26,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 349,4  23,4  3 056,3  28,8 
Myydyt henkilökilometrit milj, 314,8  41,1  2 662,1  31,3 
Matkustajakäyttöaste % 90,1  11,4p  87,1  1,7p 
             
Kotimaan reittiliikenne            
Matkustajat 1 000 187,4  3,3  1 730,7  1,5 
Tarjotut henkilökilometrit milj, 130,2  -3,7  1 402,8  1,5 
Myydyt henkilökilometrit milj, 91,6  4,6  911,3  1,5 
Matkustajakäyttöaste % 70,3  5,6p  65,0  -0,0p 
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 3 151,0  60,7  25 059,0  66,8 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 278,3  18,7  10 077,0  30,9 
- Asian rahtiliikenne tn 11 297,5  8,0  92 247,5  10,4 
- Kotimaan rahtiliikenne tn 48,1  1,5  445,2  9,1 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 15 774,9  16,4  127 828,7  19,8 
Rahtilento tn**
Kokonaisrahti- ja posti tn 15 774,9  9,0  127 828,7  12,5 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 162,4  12,3  1 409,7  15,7 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 99,8  9,6  809,9  12,6 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 162,4  13,7  1 409,7  17,1 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 99,8  11,4  809,9  14,4 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 61,4  -1,5p  57,5  -1,6p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 58,3  8,5p  55,8  5,5p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 66,3  -5,0p  62,2  -3,9p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 61,4  -1,2p  57,5  -1,3p 
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–       Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–       Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–       Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–       Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä