Finnair vahvistaa hallitustaan - yhdeksänneksi jäseneksi ehdolla finanssineuvos Maija Strandberg

Finnair_tail_2Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen jäsenmäärän nostamista yhdeksään. Uudelleenrakennusvaiheen hallitusta ehdotetaan vahvistettavan Maija Strandbergin osaamisella. Puheenjohtajana jatkaisi Jouko Karvinen. Finnairin kertaalleen siirretty yhtiökokous järjestetään 29. toukokuuta 2020.

Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 29. toukokuuta 2020 pidettävälle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin yhdeksän aiemmin esitetyn kahdeksan jäsenen sijaan. Edellisen esityksensä hallituksen kokoonpanosta nimitystoimikunta teki tammikuussa 2020. Tuolloin myös hallituspalkkioita ilmoitettiin haluttavan nostaa. Finnairin oli määrä pitää yhtiökokous maaliskuussa, mutta sitä siirrettiin koronaviruspandemian takia.

Finnairin siirretty yhtiökokous järjestetään edelleen rajoitettuna. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Finnairin hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä Suomen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi 24.4.2020 hyväksymän väliaikaislain nojalla.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

Nykytilanteeseen, kahden tulosvaroituksen ja osingonmaksun perumisen jälkeen, päivitetyn nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaan kaikki yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet jatkaisivat tehtävissään ja uutena jäsenenä mukaan nostettaisiin finanssineuvos Maija Strandberg. Ennen nykyistä tehtäväänsä Maija Strandberg on toiminut muun muassa Uponorin talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä kevääseen 2019 saakka. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista. Niiden nostamista suunniteltiin markkinatasolle jo aiemmin. Suomen valtio, joka edustaa noin 55,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettaisiin aiemman ehdotuksen mukaiset maltillisesti korotetut palkkiot. Valtio-omistajan edotuksen mukaan hallituksen jäsenen vuosipalkkio nostettaisiin 30 300 euroon, varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien palkkio 32 700 euroon ja puheenjohtajan palkkio 63 000 euroon. 

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen.

 Nimitystoimikunta ehdottaa Maija Strandbergiä Finnairin hallituksen uudeksi jäseneksi, sillä koronatilanteen ja siihen liittyvän uudelleenrakennusvaiheen vuoksi on tarpeen entisestään vahvistaa hallituksen osaamista ehdokkaalla, jolla on vahvaa osaamista pörssiyrityksen taloudellisista kysymyksistä ja laajaa ymmärrystä niiden yhteiskunnallisesta merkityksestä.

 Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. 

 Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ja Maija Strandberg ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen ja Jukka Erlund on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja. Maija Strandberg on Suomen valtion virkamies, joten hän on riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Mikael  Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 2.9.2019 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.

Lue myös: