Finnairilla oli huhtikuussa keskimäärin noin 2700 päivittäistä matkustajaa

Finnair_A320_approach_1Finnair kuljetti huhtikuussa 80 900 matkustajaa eli keskimäärin noin 2700 matkustaja päivässä. Prosentuaalinen kasvuluku edellisvuoden huhtikuuhun, jolloin pandemia aiheutti lentoliikenteelle täydellisen stopin, oli huima eli 403,6 prosenttia. Finnair lensi tuolloin minimiverkostoa eli normaaliaikoihin kuten vuoteen 2019 verrattuna ollaan edelleen pitkällä takamatkalla.

Koronaviruspandemian vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat poikkeuksellisen tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin Finnairin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa. Liikenneluvuissa esiintyy merkittäviä kasvuprosentteja, sillä edellisvuoden vertailukaudella lentoliikenne oli lähes täysin pysähtynyt.

 Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 253,3 % vertailukaudesta, mutta laski 2.6% edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 67 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 123,3 % enemmän verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun, mutta 8,1 % vähemmän kuin maaliskuussa 2021. Huhtikuun 2021 matkustajamäärä oli 6,3 % vähemmän kuin yhtä päivää pidemmässä maaliskuussa 2021.

Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 huhtikuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 291,1 % vertailukaudesta ja 4,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste kasvoi 2,6 prosenttiyksikköä 26,4 %:iin vertailukaudesta ja 1,8 % edeltäneestä kuukaudesta.

 Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 1 969,8 %. Pohjois-Amerikan kapasiteetti kasvoi 100,0 %. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 29,1 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti kasvoi 519,3 %.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat vertailukaudesta 184,6 % Aasian-liikenteessä, 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 221,9 % Euroopan-liikenteessä ja 1 758,6 % kotimaanliikenteessä.

 Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 11,4 %, mutta sitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 8,3 %, Euroopan-liikenteen 43,7 % ja kotimaanliikenteen 65,6 %.  

 Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 140,9 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 234,8 % ja kotimaanliikenteessä 1 424,1 %.

 Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat huhtikuussa 1 777,1 % vertailukaudesta (laskivat 1,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 56,5 % (laskivat 1,9 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen kasvu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen erityisesti huhtikuussa 2020.

Tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat kuitenkin vain 292,4 % vertailukaudesta (laskivat 4,5 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit kasvoivat 353,3 % (kasvoivat 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta), sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit laskivat maaliskuusta 2021 vain 0,5 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 1,0 %, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen erittäin vahvana erityisesti Aasian-liikenteessä. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 92,9 % (95,9 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2021

 

  huhtikuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 80,9 403,6 340,2 -87,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 413,4 253,3 1 614,9 -83,5
Myydyt henkilökilometrit milj, 109,2 291,1 415,7 -94,1
Matkustajakäyttöaste % 26,4 2,6p 25,7 -46,3p
Rahti ja posti tn 7 923,7 309,1 27 333,8 -14,7
Tarjotut tonnikilometrit 159,4 162,1 573,8 -61,3
Myydyt tonnikilometrit 69,0 342,9 238,3 -71,4
         
Aasian reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 3,4 140,9 12,5 -97,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 226,8 1 969,8 891,1 -81,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 25,8 184,6 93,7 -97,4
Matkustajakäyttöaste % 11,4 -71,3p 10,5 -65,8p
         
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 41,1 234,8 161,9 -89,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 128,8 29,1 489,9 -86,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 56,3 221,9 203,6 -91,8
Matkustajakäyttöaste % 43,7 26,2p 41,6 -25,9p
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 0,2 100,0 0,4 -99,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 18,7 100,0 36,0 -95,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 1,6 100,0 2,5 -99,6
Matkustajakäyttöaste % 8,3 N/A 6,9 -69,5p
         
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 36,2 1 424,1 165,3 -72,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 39,0 519,3 197,9 -66,3
Myydyt henkilökilometrit milj, 25,6 1 758,6 115,8 -67,3
Matkustajakäyttöaste % 65,6 43,7p 58,5 -1,8p
         
Rahtiliikenne        
- Euroopan rahtiliikenne tn 153,0 24,9 709,2 -89,7
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 160,7 100,0 310,5 -87,6
- Aasian rahtiliikenne tn 2 441,5 7 737,1 9 278,6 -55,2
- Kotimaan rahtiliikenne tn 26,6 114,0 112,1 -11,4
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 781,7 1 574,6 10 410,5 -65,6
Rahtilento tn** 5 142,0 190,4 16 923,3 855,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 7 923,7 309,1 27 333,8 -14,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 71,0 292,4 246,9 -35,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 59,3 353,3 201,6 -0,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 23,7 1 777,1 89,2 -75,5
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 20,0 4 216,9 74,0 -61,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 83,5 11,2p 81,6 28,5p
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 80,0 N/A 82,1 16,0p
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 87,6 11,7p 86,2 30,3p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 84,6 47,8p 83,0 30,9p
             

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä