Finnairilta voitollinen Q1 - suomalaisyhtiö jatkaa strategiaansa ja suuntaa kohti vilkasta kesäkautta

AY-pyrstöt_310321Finnair ylsi niukasti voitolliseen tulokseen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen osalta. Kausiluontoisesti heikoin neljännes päätyi vertailukelpoisen liiketuloksen osalta 900 000 euroa plussalle vahvan kysynnän ja hyvin edenneen strategian toteutuksella. Tuottoja haetaan lisää ja yksikkökustannuksia pyritään pienentämään. Finnair lentää vuoden 2023 aikana noin 80-85 prosentin kapasiteetilla verrattuna vuoden 2019 lukuihin.

"Vuosi alkoi myönteisesti, kun Finnair teki kausiluonteisesti heikoimmalla ensimmäisellä neljänneksellä niukasti positiivisen vertailukelpoisen liiketuloksen. Tämä oli kolmas peräkkäinen voitollinen vuosineljännes pandemian ja Venäjän ilmatilan sulkeutumisen aiheuttamien kymmenen tappiollisen neljänneksen jälkeen", avasi Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner.

Finnair kasvatti liikevaihtoaan 73,8 prosenttia vertailukaudesta ja  694,7 miljoonan euron liikevaihdolla vertailukelpoinen liiketulos oli 0,9 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin Q1:llä vertailukelpoinen liiketulos oli 132,9 miljoonaa euroa tappiollinen. Vuoden 2023 Q1:n liiketulos oli 8,3 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin tappiota tuli 164,9 miljoonaa euroa.

Finnair_tail_up"Tyypillisesti vuoden ensimmäinen neljännes on tappiollinen, joten tulos kertoo sekä uuden strategian toteutuksen hyvästä etenemisestä että vahvasta kysyntäympäristöstä. Vahva kysyntä yhdistettynä pandemiasta aiheutuneisiin lentoalan kapasiteetti- ja resurssirajoitteisiin osaltaan tuki yksikkötuottojemme myönteistä kehitystä", jatkoi Manner.

Lentopolttoaineen hinta pysyi korkealla ja sen negatiivinen kustannusvaikutus oli tulokseen noin 40 miljoonaa euroa vertailukauteen verrattuna.

"Suuntamme on oikea, mutta tie tervehtymiseen on pitkä. Emme voi tuudittautua siihen, että vallitseva vahva kysyntätilanne olisi pysyvä. Toimintaympäristömme on monilta osin edelleen hyvin haasteellinen, sillä polttoaineen hinta on pysynyt korkeana, inflaatio ei ole taittunut, korkotaso on noussut ja Venäjän ilmatila pysyy suljettuna Ukrainan sodan jatkuessa", sanoi Manner.

Finnair kuljetti ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 2,6 miljoonaa matkustajaa, joka tarkoitti 71,8 prosentin kasvua edellisvuoteen nähden. Tarjottuja henkilökilometrejä (ASK) oli 8550,1 miljoonaa kilometriä, joka tarkoitti 23,6 prosentin lisäystä tarjontaan. Matkustajakäyttöaste oli oli 75,1 prosenttia, kun vertailukaudella jäätiin 47,3 prosenttiin. Lentojen saapumistäsmällisyys oli alkuvuoden aikana 82 prosenttia.

Finnair aikoo jatkaa määrätietoisesti strategiansa täytäntöönpanoa ja hakea sekä yksikkötuottojen kasvattamista että yksikkökustannusten pienentämistä. Näin yhtiö pyrkii saavuttamaan taloudelliset tavoitteet myös normaalimmassa kysyntäympäristössä ja kapasiteettitilanteessa.

Finnair teki muutoksia alkuvuoden aikana jo lentojensa palvelukonsepteihin, mikä alentaa yksikkökustannuksia. Lisäksi Finnair solmi neljänneksen aikana tuottavuuden tehostamista tukevan ja säästöjä mahdollistavan sopimuksen Suomen matkustamohenkilökuntansa kanssa. Nyt jo noin 87 prosenttia Finnairin henkilökunnasta on sopinut säästöistä yrityksen tervehdyttämiseksi.

"Finnairilla on nyt maantieteellisesti tasapainoisempi verkosto. Vaikka Venäjän ilmatilan sulku on pienentänyt Aasian-liikennettä ja matkustus Kiinaan on vasta lisääntymässä, Finnairin asema Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä on säilynyt vahvana", sanoi Manner.

Finnair on saanut kaukoliikenteessä koneisiinsa uusia matkustajavirtoja muun muassa Yhdysvaltojen ja Euroopan, Intian ja Yhdysvaltojen sekä Lähi-idän ja Pohjois-Euroopan välisestä liikenteestä. Matkustus Euroopan sisällä on Finnairin mukaan myös jatkunut vilkkaana. Vapaa-ajan matkustus on jo palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle ja yritysmatkustuksen palautuminen jatkuu. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä Finnairin palveluun ja yhtiön nettosuositteluindeksi oli 42.

"Haluan kiittää koko Finnairin tiimiä asiakkaiden hyvästä huolenpidosta ja strategian järjestelmällisestä toteutuksesta alkuvuoden aikana", kiitteli Manner.

"Nyt suuntaamme katseen kohti vilkasta kesäkautta. Olemme vahvistaneet resurssejamme rekrytoimalla lentäjiä ja palkkaamalla kausityöntekijöitä matkustamopalveluun kumppanin kautta. Uskomme, että vahvan tiimimme ja hyvin toimivan Helsinki-Vantaan kotikenttämme ansiosta olemme hyvässä valmiudessa palvelemaan asiakkaitamme edessä olevalla matkustuksen huippusesongilla", päätti Manner.

Kapasiteettiin vaikuttavat Kiinan kysyntä ja lentokoneiden wetlease-mahdollisuudet

fin_tails_HELAirportsignFinnair arvioi lentävänsä vuoden 2023 aikana 80–85 prosentin kapasiteetilla vuoteen 2019 verrattuna tarjotuilla henkilökilometreillä mitattuna. Kapasiteettiin vaikuttavat kysynnän kehittyminen, muun muassa Kiinan matkustuksen lisääntyminen, ja se, miten paljon yhtiö vuokraa lentokoneita miehistöineen toisille lentoyhtiöille.

Finnair arvioi, että matkustuksen vahva kysyntä jatkuu tukien yhtiön yksikkötuottoja, mutta yleisen taloudellisen epävarmuuden jatkuminen heikentää näkyvyyttä matkustuskysynnän kehittymiseen vuoden 2023 kesäkauden jälkeen.

Kesäkuukaudet ovat vilkkaan matkustuksen aikaa kysynnän tavallisesti heikentyessä normaalin kausiluonteisuuden mukaisesti loppuvuotta kohden.

Toiimintaympäristön merkittävä epävarmuus jatkuu edelleen ja polttoaineen hinta on korkea.  Venäjän ilmatilan sulun loppuminenkaan ei ole näköpiirissä. Lisäksi inflaation ja korkotason nousun vaikutusten laajuus kysyntään ja kustannuksiin on epävarmaa.

Finnair arvioi koko vuoden 2023 liikevaihdon kasvavan huomattavasti sekä vertailukelpoisen liiketuloksen paranevan huomattavasti vuodesta 2022 erityisesti siksi, että vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli sekä pandemian että suljetun Venäjän ilmatilan vahvasti rasittama. Yhtiö arvioi, että liikevaihto ja vertailukelpoinen liiketulos eivät kuitenkaan vielä yllä vuoden 2019 tasolle.

Lue myös: