Finnairin vuosittainen matkustajamäärä lähestyy jo 15 miljoonan rajaa - kasvua yli 10 prosenttia

Finnair_A350_taxiFinnair jatkaa kasvu-uralla ja lähestyy  jo vuosittaisen 15 miljoonan matkustajan rajaa.  Suomalaisyhtiön matkustajamäärä kasvoi 10,3 prosenttia ja oli jo 14,7 miljonaa. Kymmenen miljoonan matkustajan rajapyykki ylittyi vuonna 2015.

Finnair kertoo kysynnän olleen vahvaa myös joulukuussa 2019 jolloin yhtiö kuljetti 1 154 000 matkustajaa eli 11,7 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla. Joulukuussa myös matkustajakäyttöaste parani edellisvuoteen verrattuna ollen 77,2 prosenttia.

Koko vuonna matkustajakäyttäaste kuitenkin laski 0,1 prosenttia ollen 81,7 prosenttia. Eniten tilaa oli kotimaanliikenteessä, jossa matkustajakäyttöaste  parani myös hieman mutta oli vain 65,6 prosenttia.

Finnair_A350_lineKokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 12,3 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 13,5 %, ja matkustajakäyttöaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,2 %:iin. 

Finnairin kaukoliikenteen kapasiteettia kasvattivat vertailujakson jälkeen käyttöön otetut kaksi uutta A350-lentokonetta. Nyt sellaisia lentää Finnairin laivastossa jo 14. 

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 13,1 % vertailukaudesta, mikä johtui etenkin Hongkongin lentojen kaksinkertaistamisesta sekä marraskuun reittiavauksesta Pekingin uudelle Daxingin lentokentälle sekä uudesta Sapporon-reitistä. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi vuoteen 2018 verrattuna 26,6 % maaliskuussa 2019 avatun uuden Los Angelesin -reitin vuoksi.

T1_norratEuroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 9,6 %. Kasvuun vaikuttivat lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita sekä muutokset verkostossa. Kasvu kohdistui erityisesti Lontoon-reitille. Kotimaanliikenteen kapasiteetti nousi 3,8 % pääasiassa pidempien reittien lisäysten vuoksi.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat 13,0 % Aasian-liikenteessä, 28,6 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä,  12,0 % Euroopan-liikenteessä ja 6,7 % kotimaanliikenteessä. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteen 81,2 %, Euroopan-liikenteen 77,3 % ja kotimaanliikenteen 66,4 %. 

Matkustajamäärät kasvoivat Aasian-liikenteessä 12,7 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 25,1 %, Euroopan-liikenteessä 13,5 % ja kotimaanliikenteessä 4,7 %. 

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 10,9 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 0,8 %. Yleinen maailmankaupan epävarmuus painoi edelleen joulukuussa globaalia lentorahtimarkkinaa, mikä näkyi erityisesti Finnairin rahtimarkkinoilla Aasiassa. Marraskuun loppupuolen posti- ja siihen liittynyt tukilakko vaikuttivat yhä rahdin lukuihin joulukuun 2019 alkupuolella.

Suomen sääolosuhteet loivat oivan mahdollisuuden täsmälliseen liikennöintiin, kun Helsinki-Vantaalla ei ole joulukuussa ollut varsinaisia lumisadepäiviä. Finnairin lennoista 81,4 % saapuikin joulukuussa aikataulussa. Edellisvuoden joulukuussa saapumistäsmällisyys oli 63,4 %.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2019 

 

   joulukuu  muutos %  vuoden 2019 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä             
Matkustajat 1 000  1 154,0  11,7  14 650,4  10,3 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  3 914,7  12,3  47 188,1  11,3 
Myydyt henkilökilometrit milj,  3 023,7  13,5  38 533,6  11,2 
Matkustajakäyttöaste %  77,2  0,8p  81,7  -0,1p 
Rahti ja posti tn  13 811,1  2,9  173 282,1  9,6 
Tarjotut tonnikilometrit   579,2  12,7  6 921,1  11,0 
Myydyt tonnikilometrit  356,1  10,2  4 541,4  10,7 
         
Aasian reittiliikenne         
Matkustajat 1 000  202,1  12,7  2 555,8  7,2 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 979,4  13,1  23 303,6  10,7 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 539,0  13,0  19 329,0  7,4 
Matkustajakäyttöaste %  77,7  -0,1p  82,9  -2,6p 
             
Euroopan reittiliikenne             
Matkustajat 1 000  671,4  13,5  9 264,0  12,9 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  1 386,4  9,6  17 893,4  9,8 
Myydyt henkilökilometrit milj,  1 071,9  12,0  14 472,4  13,0 
Matkustajakäyttöaste %  77,3  1,6p  80,9  2,3p 
         
Pohjois-Amerikan reittiliikenne         
Matkustajat 1 000  34,2  25,1  457,0  27,4 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  326,2  26,6  4 068,4  29,7 
Myydyt henkilökilometrit milj,  265,0  28,6  3 470,4  32,1 
Matkustajakäyttöaste %  81,2  1,2p  85,3  1,5p 
             
Kotimaan reittiliikenne             
Matkustajat 1 000  246,4  4,7  2 373,6  1,9 
Tarjotut henkilökilometrit milj,  222,6  3,8  1 922,8  1,2 
Myydyt henkilökilometrit milj,  147,8  6,7  1 261,8  2,6 
Matkustajakäyttöaste %  66,4  1,8p  65,6  0,9p 
         
Rahtiliikenne         
- Euroopan rahtiliikenne tn  3 199,4  22,4  35 182,0  53,7 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn  901,3  16,1  13 574,4  30,1 
- Asian rahtiliikenne tn  9 673,7  -3,1  123 953,4  6,5 
- Kotimaan rahtiliikenne tn  36,7  -24,4  572,3  0,8 
Rahti reittiliikenteessä yhteensä  13 811,1  2,9  173 282,1  15,3 
Rahtilento tn** 
Kokonaisrahti- ja posti tn  13 811,1  2,9  173 282,1  9,6 
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,  151,7  10,9  1 871,9  13,9 
Myydyt rahtitonnikilometrit milj,  85,6  0,8  1 092,8  9,2 
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,  151,7  10,9  1 871,9  15,0 
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,  85,6  0,8  1 092,8  10,6 
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  56,4  -5,6p  58,4  -2,5p 
- Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %  54,9  -2,3p  56,2  4,1p 
- Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %  60,6  -8,5p  63,3  -5,1p 
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  56,4  -5,6p  58,4  -2,3p 

 

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

 ** Mukana myös Finnairin ostoliikenne 

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä) 

  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä 

  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä 

  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä