Helikopteri keilaa ensi viikolla laserilla Pasila-Riihimäki -rataa

laserkeilaus_kopteri_blomPasila-Riihimäki -radan välityskykyä parantavan hankkeen ensimmäisen vaiheen suunnittelun lähtötiedoiksi kartoitetaan alueen nykytilanne. Kartoitustyö tehdään helikopterilla suoritettavan laserkeilauksen ja ilmakuvauksen avulla huhtikuun viimeisellä viikolla. Työn toteuttaa Blom.

Kartoitusta tehdessä helikopteri lentää Helsingistä Riihimäelle junaradan yllä noin 300 metrin korkeudella. Sen avulla selvitetään esimerkiksi maanpinnan muodot, korkeudet ja olemassa olevat rakenteet

Mikäli kuvauslento onnistuu esimerkiksi sääolosuhteiden kannalta suunnitellusti, riittää koko alueen kuvaamiseen yksi lento. Lisäksi tehdään muutama lento poikittain radan yli aineiston tarkennusta varten.

Tarkempi lentopäivä täsmentyy valmistelevien työvaiheiden edetessä sekä sääolosuhteiden selvitessä. Hyvät sääolosuhteet ovat erittäin tärkeät, sillä ilmassa ei saa olla sumua.

Lisäksi auringonvaloa on oltava tarpeeksi keilauksen ohella tehtävien ilmavalokuvausten suorittamiseksi. Lentäminen on mahdollista myös pilvien alta, mikäli valoa on riittävästi.

Laserkeilauksen valmistelevina töinä maastoon sijoitetaan ilmakuvien tarkkuuden parantamiseksi helikopteriin näkyviä tukipisteitä, eli ilmakuvaussignaaleja, joita rakennetaan parhaillaan. Tukipisteet näkyvät maastossa valkoisina risteinä.

Työn tekee Liikenneviraston alaisuudessa VR Track. Varsinaisen kartoituksen toteuttaa Blom. Keilauksessa käytettävä kopteri tulee Ruotsista. Tarkasta tyypistä ei Liikennevirastolla ollut tietoa, mutta aiemmin vastaavissa on käytetty esimerkiksi Osterman Helicoptersin Eurocopter AS 350 B3 -koptereita.

Blom on ollut TopEye -teknologiansa myötä yksi uranuurtajista tie- ja sähkölinjaprojekteihin liittyvissä laserkeilauksissa 90-luvun puolesta välistä alkaen. Tuolloin tekniikka oli tutkimus- ja testausvaiheessa, mutta nykyään laserkeilausteknologian käyttö on vakiintunut ja sitä käytetään monella eri tavalla esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa tieviranomaisten projekteissa yhdessä ilmakuvien kanssa.

Rautatieprojekteissa puolestaan on tärkeää, että laserkeilaustekniikan avulla aineistoa voidaan tuottaa häiritsemättä vilkasta rautatieliikennettä. Projektien korkeusmalleja voidaan tuottaa jopa kahden senttimetrin tarkkuudella.

Laserkeilauksella kolmiulotteinen kuvaus maastosta

Pasila-Riihimäki-välityskyvyn parantamishankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennussuunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti, mikä vaatii lähtöaineistokseen kattavan ja tasokkaan maastomalliaineiston alueen nykytilasta. Lähtöaineisto toimii pohjana koko suunnittelulle, ja laserkeilauksella saatava aineiston tarkkuus edesauttaa suunnitteluprosessin hyvää onnistumista.

Laserkeilauksessa mittalaite lähettää maastoon laserpulssin, joka maastoon sijoitettuun tukipisteeseen osuessaan heijastuu takaisin laitteeseen ja tallentuu pisteeksi. Pisteistä muodostuu kolmiulotteinen kuva mitattavasta kohteesta, esimerkiksi maanpinnan muodoista ja korkeudesta. Laserkeilaamalla kohde saadaan tallennettua mittatarkasti digitaaliseen muotoon, mikä on välttämätöntä tarkan ja laadukkaan suunnitteluaineiston tuottamiseksi.

Osa keilaimesta lähtevästä laserpulssista tunkeutuu metsäisilläkin alueilla oksiston läpi maan pintaan, jolloin saadaan luotettavaa ja tarkkaa korkeustietoa myös peitteisiltä alueilta. Paras aika keilauksen suorittamiseen on kuitenkin juuri kevät, kun lumet ovat sulaneet ja kasvillisuutta ei vielä ole runsaasti. Laserpulssit ovat ympäristölle täysin vaarattomia.

Lisätietoa laserkeilauksesta: Blom