Helsinki-Vantaalle perustetaan terveysneuvonta- ja koronatestauspiste - oireiset ohjataan testiin

koronakaytavaKoronaepidemian torjunnan koordinoinnin yhteistyöryhmän suunnittelemina toimenpiteinä Helsinki-Vantaan lentoasemalle rakentuu parhaillaan terveydenhuollon neuvonta- ja koronatestauspiste. Sen toiminta on osa valtakunnallista valmiuden ylläpitoa ja maahantulopisteiden terveysturvallisuuden varmistamista. Kaikkia maahantulijoita ei jatkossakaan testata vaan covid-19-testiin ohjataan vain oireiset tai tartuntaa epäilevät matkustajat.

koronapassi_1Helsinki-Vantaalla matkustus- ja terveysturvallisuutta on kehitetty koronapandemian alusta lähtien voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Nyt lentoasemalle perustetaan terveydenhuollon neuvonta- ja koronatestauspiste, josta vastaavat Vantaan sosiaali- ja terveystoimi yhteistyössä HUSLABin kanssa.

Kaikkia Helsinki-Vantaalle saapuvia matkustajia ei ohjata maahantullessa covid-19-testiin. Ainoastaan matkustajat, joilla on koronaviruksen oireita tai ne jotka epäilevät saaneensa tartunnan ohjataan terveysneuvontapisteelle.

Siellä matkustajan testaustarve arvioidaan ja tarvittaessa matkustaja ohjataan testiin. Samalla matkustaja saa ohjeet jatkohoidosta ja siitä miten testitulos ilmoitetaan.

Covid-19-testiin ohjatut matkustajat eivät saa käyttää julkisia kulkuneuvoja  vaan  lentokentältä on poistuttava muutoin. Vantaan kaupungin mukaan paikalla on takseja, jotka pystyvät kuljettamaan mahdollisia tartuntaa kantavia matkustajia.

Lentoasemalla on keväästä lähtien jaettu matkustajille THL:n laatimaa matkustajaohjetta. Sen jakamista jatketaan edelleen kaikille matkustajille riippumatta siitä, tulevatko matkustajat Suomeen rajatarkastuksen kautta vai ei.

Rajan ylityksen yhteydessä matkustajat saavat tarvittaessa myös tiedon THL:n suosituksesta omaehtoisesta 14 vuorokauden mittaisesta karantaanista, jos sitä suositelleen lähtömaan epidemiologiseen tilanteeseen perustuen.

 IMG_20200323_004019Lentoaseman terveysturvallisuudesta vastaa Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, yhteistyössä Finavian ja lentoaseman muiden toimijoiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön heinäkuussa nimittämän koronaepidemian torjunnan koordinoinnin yhteistyöryhmän jäseninä ovat sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi ainakin sisäministeriö, ulkoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, aluehallintovirasto, liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä Finavia.

Yhteistyöryhmän työhön osallistuvat myös asianomaisen rajanylityspaikan kunnan ja aluehallintoviranomaisen tartuntatautien torjunnasta vastaavat edustajat sekä Lappeenrannan lentoasema soveltuvin osin. MH