Helsinki-Vantaan lentoaseman asematasolla alkaa kolmivuotinen korjausurakka

HEL_terminaali_twr_1(päivittynyt 21.40) Helsinki-Vantaan asematasolla alkaa kolmevuotinen korjausurakka. Remontti kohdistuu lentokoneiden pysäköintipaikkojen uusimiseen, rullaustieyhteyksien parantamiseen ja jäänpoistotoiminnan kapasiteetin lisäämiseen. Osa investoinnista käytetään energiantehokkuuden parantamiseen.

"Investoimme asematason peruskorjaukseen 32 miljoonaa euroa. Summa vastaa kolmea kiitotien peruskorjausta, joten kyse on mittavasta remontista. Työ tehdään vaiheittain kolmena peräkkäisenä kesänä, jotta siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa lentoliikenteelle ja matkustajille", sanoo Finavian tekninen johtaja Henri Hansson.

Finavia_Henri_Hansson_1Peruskorjauksen tavoitteena on varmistaa lentokoneiden turvallinen rullaus ja paikoitus sekä lisätä lentoliikenteen kapasiteettia ja tehokkuutta. Asematason infrastruktuuri saadaan tuotua nykypäivään, minkä ansiosta Finavia pystyy vähentämään lentoliikenteen ympäristövaikutuksia entisestään.

Työmaa on kooltaan 120 000 neliömetriä, mikä vastaa noin 17 jalkapallokenttää. Kolmivuotinen urakka tehdään vuosina 2018, 2019 ja 2020. Työt alkavat huhtikuun alussa ja kestävät lokakuulle.

Miljoonien betonilaatat koneiden alla

asematasoremontti_vaihe1"Lentokoneiden seisontapaikat eivät ole mitä tahansa pysäköintipaikkoja. Yhden paikan tekeminen maksaa noin miljoona euroa. Asemataso 1:n peruskorjauksessa uusimme tällä kertaa 13 konepaikkaa. Ne tehdään betonilaatoille ja saadaan näin kestämään nykyisten konetyyppien kuormitusta", Hansson mainitsee.

Vuonna 2018 töitä tehdään matkustajasiltapaikan 24 edustalla ja konepaikoilla 121–123 kolmessa eri vaiheessa.

Ensimmäisen vaiheen aikana 3.4.–28.5.2018 matkustajasilta 24 ja konepaikat 121–123 ovat pois käytöstä, siltapaikat 25 ja 26 muuttuvat maksimissaan C-viitekoodin paikoiksi eli niille ei voi pysäköidä suurempia koneita. Rullaustie AC:n läpi ei myöskään voi läpirullattava eli paikoille 23–26 on rullausrajoituksia.

Seuraava vaihe remontista suoritetaan 28.5.–20.8.2018. Tuolloin rullaustie AC ja AD konepaikan 24 edustalla saadaan käyttöön mutta  konepaikat 121–123 ovat poissa käytöstä. Rakennustyöt alkavat rullaustien AV ja AD liittymäalueella.

Kolmas vaihe vuoden 2018 osalta tehdään 20.8.–1.10.2018. Sen aikana konepaikat 121–122 valmistuvat. Konepaikka 123 on edelleenkin pois käytöstä. Rullausteiden AV/AD liittymäalue avataan ilma-alusten käyttöön. Rakennustyöt rullaustiellä AV jatkuvat.

Kartta APN 1 Vuonna 2019 töitä tehdään siltapaikoilla 24–27 myöhemmin erikseen tiedotettavan vaiheistussuunnitelman mukaan. Tuolloin joudutaan sulkemaan matkustajasiltapaikkoja. Tässä vaiheessa vailmistuu myös ulkorivissä olevien paikkojen 123 ja 124 peruskorjaus. Samalla suoritetaan rullaustie AC:n peruskorjaus matkustajasillan 24 ja 27 väliseltä osuudelta.

Vuonna 2020 peruskorjausta tehdään matkustajasiltapaikoilla 28–30 ja ulkorivin konepaikoilla 124–126, ja ne ovat poissa käytössä myöhemmin tarkentuvan vaiheistussuunnitelman mukaan. Samalla peruskorjataan rullaustiet AV ja AC  edellä mainittujen konepaikkojen osuudelta

Lisää jäänpoistokapasiteettia

Peruskorjauksen yhteydessä osa nykyisistä seisontapaikoista varustetaan järeillä rakenteilla, joilla on mahdollista tehdä jäänesto- ja poistokäsittelyjä.

Peruskorjauksen yhteydessä jäänpoistokäyttöön soveltuviksi muokataan nykyiset seisontapaikat 123, 124 ja 125. Paikat viemäröidään ja näin varmistetaan, ettei lentokoneiden jäänestoon ja -poistoon tarkoitettua glykolia pääse maaperään. Samalla jäänpoistoautoille saadaan paremmat toiminta-alueet. Lisäkapasiteetti sujuvoittaa ja nopeuttaa talvikauden lentoliikennettä.

Rullaustieyhteyksien parantamisen lisäksi rullaustie AV muutetaan laajarunkokelpoiseksi  VG:n ja rullaustien Y välillä rullaustoiminnan sujuvoittamiseksi.


Lisää LED-teknologiaa käyttöön

Rullaustieremonttien yhteydessä Finavia vaihtaa puolisen tuhatta keskilinja- ja pysäytysvaloa led-teknologiaan. Tämä liittyy Finavian kiihdytettyyn ilmasto-ohjelmaan, jonka tavoitteena on nopeassa tahdissa vähentää lentoaseman toiminnasta syntyviä päästöjä.

"Helsinki-Vantaa saavutti hiilineutraliteetin kesällä 2017. Matkustajamäärien kasvaessa päästöjen pitäminen nollassa vaatii jatkuvaa työtä ja ympäristöinvestointeja", sanoo Hansson.

Asematason peruskorjauksen jälkeen Helsinki-Vantaan liikennealueen 14 000 valaisimesta noin puolet on vaihdettu energiatehokkaaseen led-teknologiaan.

Lentoasemalla on samaan aikaan käynnissä Finavian 900 miljoonan euron kehitysohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa kansainvälisessä kilpailussa ja valmistautua palvelemaan kasvavia matkustajamääriä. Terminaalin pinta-ala kasvaa noin 45 prosenttia ja matkatavarakapasiteetti yli 50 prosenttia. Laajarunkokoneiden vastaanottokyky nousee sata prosenttia.

Päivitys 21.40: Tarkennettu tietoja asematasoremontin vaiheista ja vaikutuksista.