Ilmailutekniikan ammattiyhdistyksen lakko alkaa 17.1.2022 - Palta pitää toimia häikäilemättöminä

EngineIlmailutekniikan ammattiyhdistys (ITA) ry:n jäseniä ja tekniikan työntekijöiden työtehtäviä koskeva lakko alkaa maanantaina 17.1.2022. ITA:n jäseniä työskentelee viidessä yhtiössä, jotka ovat Finnair Oyj, Finnair Technical Services Oy, TCR Oy, Swissport Oy, GA Telesis Oy ja Hub Logistics Oy. Lakon ulkopuolelle on jätetty ainoastaan puolustusvoimille tehtävä työ.

ITA ry:n lakko alkaa maanantaina 17.1.2022 kello 06.00 alkavista työvuoroista ja päättyy maanantaina 31.1.2022 klo 06.00 alkaviin työvuoroihin. Lakon ulkopuolelle on jätetty ainoastaan puolustusvoimille tehtävä työ.

Finnairin mukaan ITA:n lakko voi aiheuttaa lentojen peruutuksia, koska lakolla voi olla vaikutuksia Finnairin lentojen huoltoon. Tämän seurauksena Finnair on tehnyt erityisjärjestelyjä turvatakseen lentokoneiden huoltotoiminnan jatkuvuuden myös lakkotilanteessa.

ITA kertoo käyneensä työnantajan kanssa keskustelua myös huoltovarmuuteen liittyvien lentojen rajaamisesta lakon ulkopuolelle, mutta koska työnantaja ei ole suostunut antamaan lennoista riittävän tarkkaa selvitystä, päädyttiin siihen, ettei rajausta voida tehdä.

Ammattiliitto Pro:n mukaan tavoitteena on edesauttaa oman työehtosopimuksen ja sopimisoikeuden saamista ITAlaisille. Pron mukaan esitys uudeksi työehtosopimukseksi olisi ollut sisällöltään kustannusneutraali, joustava ja helposti hallittava sekä parantanut myös kaikkien työhyvinvointia ja lopettanut syntyessään työtaistelutoimet välittömästi. Valtakunnansovittelijan kanssa on sovittu tapaaminen maanantaille 17.1. Lakko on kuitenkin alkamassa.

Lakon taustalla on työntekijäjärjestöjen keskinäinen kiista työntekijöiden edustuksesta lentoliikenteen palveluja koskevissa työehtosopimusneuvotteluissa. Pro pyrkii siis mukaan Palvelualojen työnantajat Paltan ja Ilmailualan Unioni IAU:n välisiin lentoliikenteen palveluja koskeviin työehtosopimusneuvotteluihin. Palta pitää Pron toimia häikäilemättöminä.

Ilmailualan Unionin IAU:n mukaan Pron esitys tarkoittaisi tinkimistä tekniikan työntekijöiden nykyisistä työehdoista, jotta ITA pääsisi takaisin jonkinlaiseen sopijaosapuolen asemaan tulevaisuudessa. ITA menetti asemansa kesällä 2020 liittyessään jäseneksi liittoon, joka ei ollut tekniikan työntekijöiden työehtosopimusosapuoli.

"Kyseessä on työntekijäjärjestöjen keskinäinen riita, jossa Pro jääräpäisesti pyrkii mukaan neuvottelupöytään, jossa se ei ole sopimusosapuolena. Viesteissään jäsenistölleen Pro väittää lakon koskevan kaikkea lakonalaista työtä. Lakossa ovat kuitenkin työntekijät, eivät työt. Toisin kuin Pro väittää, lakko ei koske ITA ry:hyn järjestäytymättömiä työntekijöitä. Pron lakko koskee pelkästään ITA:n jäseniä. Työtaistelussa jokaisella työntekijällä, järjestäytyneellä tai järjestäytymättömällä, on aina oikeus päättää itse, osallistuuko lakkoon vai ei", sanoi Paltan neuvottelujohtaja Pasi Vuorio.

Lentoliikenteen palveluja koskevan työehtosopimuksen osapuolet ovat sopineet, etteivät ne irtisano työehtosopimusta, ja näin ollen se päättyy 15.3.2023. Työehtosopimuksen irtisanomisaika päättyi 15.1.

IAU totesi lausunnossaan, että Palta on tehnyt jäsenyritystensä kanssa kokonaistilanteesta kuitenkin omat päätelmänsä, eikä se lähtenyt mukaan Pron esittämiin ”lehmänkauppoihin” irtisanomalla IAU:n kanssa sopimansa työehtosopimuksen. IAU:n osalta päätös jättää työehtosopimus irtisanomatta liittyy puolestaan jo aiemmin tehtyyn arvioon toimialan poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen vaikutuksista neuvotteluasetelmiin.

"Koronapandemia vaikuttaa ilmailualaan edelleen poikkeuksellisella tavalla, ja on sekä työntekijöiden että työnantajien etu, että ala pystyy toipumaan mahdollisimman selkeässä työehtotilanteessa. Ilmailutekniikan alan työehdoista neuvotellaan siis seuraavan kerran työehtosopimustasolla Paltan ja IAU:n välillä ennen nykyisen sopimuksen päättymistä keväällä 2023", totesi Vuorio.

Järjestäytymättömien työntekijöiden työssäkäyntiä tai asemaa Pron lakkopäätökset eivät rajoita millään tavoin. IAU arvioi lisäksi, että ITA:n jäseniä tulee työhön myös lakon aikana.

 Lue myös: