Ilmapuolustukselle uusi moderni keskivalvontatutka

keva2010_puolustusvoimatPuolustusvoimat on saanut käyttöönsä ensimmäisen uuden KEVA 2010 keskivalvontatutkan. Laite luovutettiin Ilmavoimille perusteellisten vastaanottotestien ja koekäytön jälkeen joulukuun puolivälissä.  Puolustusvoimissa KEVA 2010:ksi nimetty uusi keskivalvontatutka on ranskalaisvalmisteinen Thales GroundMaster 403.

Hankintapäätös tehtiin vuonna 2009. Tutkia on hankittu Suomeen 12 kappaletta. Kyseinen uusi tutkatyyppi on otettu Ranskassa tuotantoon vuonna 2008. Suomi on ensimmäisiä maita, joka ottaa uuden tutkatyypin käyttöön.

Ground Master -tutkia ovat hankkimassa muun muassa Ranskan, Saksan ja Kanadan puolustusvoimat. Suomen KEVA 2010 -hankinta toteutettiin osin yhteisesti Viron puolustusministeriön kanssa. Saman kaupan yhteydessä Viroon hankittiin kaksi laitetta.

Uuden liikuteltavan keskivalvontatutkajärjestelmän käyttöönoton myötä tutkien kokonaismäärä vähenee. Uusien laitteiden valvontapeitto ja häirinnänsieto-ominaisuudet ovat kuitenkin huomattavasti korvattavaa järjestelmää parempia. KEVA2010 -tutkien mittausetäisyys on yli 450 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää yli 30 kilometrin korkeuteen.

Kyseessä on niin sanottu 3D-tutka eli sijainnin lisäksi tutka mittaa yhdellä antennilla myös maalin lentokorkeuden. KEVA2010 vastaa vanhoja 1970-luvulla käyttöönotettuja keskivalvontatutkia paremmin kriisiajan vaatimuksiin. Uutta järjestelmää kyetään siirtämään nopeammin kuin poistuvaa keskivalvontatutkakalustoa.

Tutka on sijoitettu Sisu ETP 8 x 8 -maastokuorma-autolavetilla liikuteltavalle konttialustalle, jolla se on siirrettävissä nopeasti mittausasemasta toiseen suojaan ilmauhalta. Siirrettävyys mahdollistaa valvonnan painopisteen nopean muuttamisen ja parantaa tutkan omasuojaa. Uusia tutkia voidaan operoida pääosin kaukokäyttöisesti.

Ilmavoimat valvoo ja turvaa Suomen ilmatilan koskemattomuutta 24/7 -periaatteella. Valvonnan pääkalustona toimivat eri puolille maata sijoitetut ilmavalvontatutkat, joita on kolmea päätyyppiä. Nyt uusittavien keskivalvontatutkien lisäksi Suomen ilmatilaa valvotaan 80- ja 90-luvun taitteessa hankituilla Thomson-kaukovalvontatutkilla.

Ne käyvät parhaillaan läpi mittavaa teknistä päivitystä. Valvontaa voidaan poikkeusoloissa lisäksi täydentää liikkuvilla, kuorma-autoalustalle sijoitetuilla, 100 kilometrin mittausetäisyyden omaavilla lähivalvontatutkilla.

Ilmavoimien tutkiin perustuva valvontakyky tukee myös siviili-ilmailua ja muiden viranomaisten toimintaa.