Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO 69 vuoden ikään - isot haasteet edessä

ICAO_logoKansainvälinen siviili-ilmaillujärjestö ICAO perustettiin 7. joulukuuta 1944 ja sen perustamispäivänä vietetään siviili-ilmailunpäivää. Järjestö näkee edessään suuria haasteita joiden ratkaisuun on panostettava erityisesti.

Maailmanlaajuisen lentoliikenteen ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä. Nykyisin lentoliikenneverkostossa operoidaan vuosittain noin 30 miljoonaa lentoa. Kasvun toteutuminen tarkoittaisi operaatioiden määrän nousua 60 miljoonaan seuraavan 16 vuoden aikana.

ICAO on valinnut tämänvuotisen siviili-ilmailupäivän teemaksi “Evolving to Meet the Challenges of 21st Century Air Transport”. Tulevaisuuden haasteita ovat lentoturvallisuus, ilmatilan kapasiteetti ja tehokkuus, turva- ja muut maapalvelut, lentoliikenteen taloudellinen kehitys sekä ympäristönsuojelulliset näkökohdat.

YK:n alaisen siviili-ilmailujärjestön nykyiset ohjelmat eri osa-aluilla ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden haasteita ratkottaessa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa.

Vuoden 2013 teemana on myös suuntaus vahvistaa ICAO:n roolia maailmanlaajuisten ongelmien ratkaisussa yhdessä sidosryhmien kanssa. Yhtenä suurimpana kiistan aiheena on ollut maailmanlaajuisen päästökauppajärjestelmän kehittäminen.

"Innovaatio, mielikuvitus ja joustavuus ovat kriittisiä tekijöitä sisäisen ja ulkoisen menestyksen kannalta voimakkaasti muuttuvassa maailmassa", kommentoi ICAO:n pääsihteeri Raymond Benjamin.

"ICAO on kovaa vauhtia ottamassa näitä teemoja pysyviksi arvoiksi työ- ja suunnitteluympäristöihinsä", päättää Benjamin.


ICAO edistää turvallista ilmailua

YK:n erityisjärjestö siviili-ilmailujärjestö ICAO perustettiin 7.12.1944 edistämään turvallista ja järjestäytynyttä kansainvälistä siviili-ilmailua. ICAO:n peruskirja sisältyy kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimukseen ns. Chicagon sopimukseen, johon Suomi on liittynyt v. 1949. Suomi on yksi ICAOn 191:stä jäsenmaasta.

Siviili-ilmailunpäivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, kun ICAO:n perustamisesta tuli kuluneeksi 50 vuotta.