ICAO:n jäsenvaltiot hyväksyivät ilmailualan nettonollapäästötavoitteen vuoteen 2050 mennessä

ICAO_LTAG_paatosKansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 193 jäsenvaltiota on hyväksynyt ilmailun pitkän aikavälin pyrkimyksen (LTAG, Long Term Aspirational Goal) nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Historiallinen päätös saatiin aikaan ICAO:n 41. yleiskokouksessa Montrealissa.

ICAO:n 27. syyskuuta käynnistyneen kymmenpäiväisen yleiskokouksen keskeiset teemat olivat lentoliikenteen elpyminen, sopimus hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteista sekä ICAO:n tukipolitiikka ja toimet joilla jäsenvaltioita voitaisiin palvella paremmin. Yleiskokous järjestetään kolmen vuoden välein.

Yleiskokoukseen osallistuneet valtiot hyväksyivät Montrealissa 7. lokakuuta  nettonollapäästötavoitteen, joka on määrä saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Tämä ilmailualaa koskeva päätös on yksi ainoista maailmanlaajuisista ilmastopäästötavoitehankkeista. Päätös yhdenmukaistaa kansainvälisen lentoliikenteen Pariisin ilmastosopimuksen kanssa ja noudattaa ilmailualan viime vuonna antamaa sitoumusta.

ICAO_LTAG_grafiikkaYleiskokouksen aikaansaamaa merkittävää päätöstä ovat kiitelleet jo mm. lentokonevalmistajat Airbus ja Airbus, kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA sekä AeroSpace and Defence Industries Association of Europe (ASD Europe), Airports Council International Europe (ACI EUROPE), Airlines for Europe (A4E), Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO) ja European Regions’ Airline Association (ERA).

Suurin osa päästötavoitteista eli jopa 65 prosenttia saatettaisiin kansainvälisen ilmakuljetusliitto IATA:n arvion mukaan saavuttaa uusiutuvien lentopolttoaineiden (SAF, Sustainable Aviation Fuel) käytöllä. Ilmailuala on vuonna 2021 ostanut käyttöönsä 100 miljoonaa litraa SAF-polttoainetta, jonka saatavuus on yhä rajoitettu ja hinta on merkittävästi kalliimpaa kuin perinteisellä lentokerosiinilla.

taivas_vanat_2Yleiskokous vahvisti myös sitoutumista kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kompensointi- ja vähennysjärjestelmä CORSIA:an (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) ja lisäsi kunnianhimoa sopimuksella vakauttaa kansainvälisen lentoliikenteen päästöt 85 prosenttiin vuoden 2019 tasosta. Useat jäsenvaltiot korostivat CORSIA:n roolia ainoana taloudellisena toimenpiteenä kansainvälisen lentoliikenteen hiilijalanjäljen hallinnassa.

ICAO_HQ_entranceIlmailualan hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kustannukset on arvioitu biljoonien dollareiden suuruiseksi ja globaalisti aikajana on pitkä. IATA:n mukaan oikealla politiikalla SAF-polttoaineen avulla voitaisiin saavuttaa käännepiste vuonna 2030, joka johdattaisi alan nettonollatavoitteeseen.

Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO  on perustettu vuonna 1944. Järjestöllä on 193 jäsenmaata ja suurinta päätösvaltaa käyttää 36-jäseninen ICAO:n neuvosto. Pääsihteerinä toimii nykyisiin vuonna 2021 tehtävään nimetty Juan Carlos Salazar. MH

Lue myös: