Kolmasosa hakijoista käytti poliisin verkkopalvelua passin hankintaan

Poliisi_passi_1Poliisi sai vuoden 2015 aikana kaikkiaan 770 000 passihakemusta. Niistä noin 33 prosenttia eli noin 254 000 hakemusta tuli sähköisen asiointipalvelun välityksellä. Kevennetyn menettelyn eli ilman varsinaista käyntiä poliisilaitoksella vaativia hakemuksia näistä oli reilut 136 000 kappaletta.

Poliisi uudisti palveluaan reilu vuosi sitten ja passihakemuksen on voinut jättää verkkopalvelun kautta vaikka älypuhelinta käyttäen mökkilaiturilta ilman vierailua poliisin lupahallinnon asiakaspalveluhallissa. Passihakemuksista 33 prosenttia tuli sähköisen palvelu kautta ja henkilökorteistakin jo 22 prosenttia.

"Arvioiden mukaan koko passivolyymistä noin puolet soveltuisi kevennetyn menettelyn piiriin. Tästä huolimatta viime vuonna noin 250 000 ihmistä, jotka olisivat voineet asioida kevennetyllä menettelyllä, valitsivat kuitenkin henkilökohtaisen asioinnin", kertoo Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Minna Gråsten blogissaan.

Vuoden 2016 tammikuussa jo yli 54 prosenttia asiakkaista asioi sähköisen palvelun kautta, ja 27 prosenttia kevennetyllä menettelyllä.

Kaikki eivät kuulu kevennetyn menettelyn piiriin lähinnä siksi, ettei heiltä ole aiemmin talletettu sormenjälkiä edellisen kuuden vuoden aikana biometrisen passin hankinnan yhteydessä. Muita kevennetyn menettelyn edellytyksiä ovat valokuvan toimittaminen sähköisen palvelun kautta sekä henkilötietojen pysyminen muuttumattomina edelliseen passiin verrattuna.

Poliisi ennakoi vastaanottavansa vuoden 2016 aikana noin 815 000 passihakemusta. Ennustettua kasvua selittää viimeisten kymmenen vuoden ajaksi myönnettyjen passien voimassaolon päättyminen.

Verkkopalvelun käyttö on Gråstenin mukaan ollut suositumpaa etelässä, kuin pitkien välimatkojen Pohjois-Suomessa.

"Erikseen on mainittava Helsingin poliisilaitos, jonka passiasioista tasan 70 % tuli tammikuussa vireille sähköisesti ja kevennetyssä menettelyssä yli 45 %. Tammikuussa siis 3000 helsinkiläistä vietti vapaa-aikaansa mieluummin muissa merkeissä kuin Pasilan poliisitalolla", jatkaa Gråsten.

"Niiden, keiden täytyy vielä asioida henkilökohtaisesti, kannattaa hoitaa asia nyt, eikä vasta juhannusviikolla, kun kaikki muutkin mattimyöhäiset passin tarpeen havaitsevat", vinkkaa Gråsten.

Passien ja henkilökorttien ulkonäköä ollaan parhaillaan uudistamassa, jonka myötä niihin tulee joitain uusia turvatekijöitä. Uudet lupa-asiakirjat on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2017 alussa.

Poliisista päivää -blogit Minna Gråsten: Lupajonoon vai lomasuomeen

Lue myös: