Lakialoite pyrkii muuttamaan Sipoonkorven kansallispuiston rajausta - mukaan Malmin lentokenttä

Malmin-lentoasema-ilmasta_5Kansanedustaja Eva Biaudet (r) on jättänyt eduskunnalle lakialoitteen laiksi Sipoonkorven kansallispuiston alueen laajentamisesta Malmin lentokentän, sen niittyjen ja ympäristön alueilla. Kaikkiaan 56 kansanedustajaa on allekirjoittanut kyseisen eduskunnalle 24. toukokuuta jätetyn lakialoitteen.


Lakialoitteen (LA 22/2021 vp) mukaan Sipoonkorven kansallispuiston rajausta muutettaisiin siten, että kansallispuistoon liitettäisiin ns. Malmin lentokentän alue, sen uhanalaiset niityt ja ympäristön metsäalueet sekä Longinojan valuma-alueet. Laajennus käsittäisi kaikkiaan 169 hehtaaria.

Sipoonkorven kansallispuistoon liitettäväksi esitettävä alue hankittaisiin valtion omistukseen Helsingin kaupungilta pääosin aluevaihdoilla. Tarvittaessa käytettäisiin luonnonsuojelulain 52 §:n mukaista oikeutta lunastaa alue.

Lakialoitteessa todetaan, että Malmin lentokenttäalueen laajat avoimet niittyalueet ja kenttää ympäröivät reuna-alueet täyttävät kaikki luonnonsuojelulain mainitsemat edellytykset. Malmin lentokentän alueella sijaitsevat niittyalueet ovat äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua luontotyyppiä. Ihmisen erikoislaatuinen lentokenttätoiminta on luonut ja säilyttänyt keskellä Helsinkiä kiistämättömät luonnon monimuotoisuuden arvot. 

Suojelemalla Malmin lentokentän alue esitetyllä tavalla olisi lakialoitteen mukaan mahdollista toimia suunnannäyttäjänä suomalaisen ilmailun ja lentoliikenteen kehittymisessä ilmastoneutraaliksi ja päästöttömäksi.

Sallimalla siirtymäajan jälkeen Malmin lentokentällä lento-operaatiot vain sähkölentokoneille sekä uusiutuvilla polttoaineilla toimiville ilma-aluksille esitetty laki edistää luonnonsuojelua, ilmastotavoitteita ja varmistaa uhanalaisten niittyjen säilymisen.

Suojelemalla alue esitetyllä tavalla tuetaan ekologisen ja sähköisen lentämisen kehittymistä Suomessa samalla, kun suojellaan lentokenttäalueen uhanalainen niittyekosysteemi. Näin esitetty laki ja kansallispuiston alueen täydennys edistävät myös ilmakehän suojelua, ilmastotavoitteiden saavuttamista ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä luonnonsuojelulain mukaisesti.

Lakialoite
 LA 22/2021 vp

Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet:

Eva Biaudet r
Sari Tanus kd
Terhi Koulumies kok
Sari Essayah kd
Juha Sipilä kesk
Veronica Rehn-Kivi r
Sebastian Tynkkynen ps
Mikko Ollikainen r
Mari Rantanen ps
Päivi Räsänen kd
Timo Heinonen kok
Ano Turtiainen at
 Minna Reijonen ps
 Riikka Slunga-Poutsalo ps
Ritva Elomaa ps
Vilhelm Junnila ps
Olli Immonen ps
Ari Torniainen kesk
Eeva Kalli kesk
Jussi Wihonen ps
Sanna Antikainen ps
Petri Huru ps
Tuomas Kettunen kesk
Jukka Mäkynen ps
Kalle Jokinen kok
Sheikki Laakso ps
Joakim Strand r
Antero Laukkanen kd
Jari Ronkainen ps
Jaana Pelkonen kok
Anders Norrback r
Peter Östman kd
Pekka Aittakumpu kesk
Mauri Peltokangas ps
Sandra Bergqvist r
Pasi Kivisaari kesk
Tom Packalén ps
Arto Pirttilahti kesk
Anne Kalmari kesk
Hanna-Leena Mattila kesk
Jouni Kotiaho ps
Hanna Kosonen kesk
Kari Tolvanen kok
Leena Meri ps
Juha Mäenpää ps
Toimi Kankaanniemi ps
Arja Juvonen ps
Rami Lehto ps
Jari Koskela ps
Veijo Niemi ps
Lulu Ranne ps
Sakari Puisto ps
Jani Mäkelä ps
Riikka Purra ps
Mika Niikko ps
Mats Löfström r