Lentoasemantien ja Tikkurilantien risteyksen liikennevalot korvataan eritasoliittymällä

lentoasemantie2_liikennevirastoLiikennevirasto ja tarjouskilpailun voittanut Graniittirakennus Kallio Oy allekirjoittivat maanantaina 5. elokuuta urakkasopimuksen Kehä III:n parantamisen toiseen vaiheeseen kuuluvan Lentoasemantien urakasta. Sen hinta on 45,7 miljoonaa euroa.

Kehä III:n vuosina 2013–2016 tehtävät parannustyöt on jaettu Lentoasemantien urakkaan ja Lahdenväylä–Porvoonväylä-urakkaan. Nyt alkavassa Lentoasemantien alueen urakassa Lentoasemantien yhteyteen rakennetaan kaksi uutta eritasoliittymää: Lentoasemantien eritasoliittymä ja Tikkurilantien eritasoliittymä.

”Uusien eritasoliittymien ja ramppijärjestelyjen myötä liikennevirrat pääsevät kulkemaan Kehä III:n ja rinnakkaisväylien välillä katkotta, jolloin liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat”, kertoo projektipäällikkö Antti Koski Liikennevirastosta.

lentoasemantie_liikennevirastoLisäksi urakassa muutetaan Pakkalan eritasoliittymän ramppijärjestelyjä ja rakennetaan Kehä III:lle lisäkaista Tuusulanväylän ja Lentoasemantien välille. Alueen maankäyttö kytketään Kehä III:een Lentoasemantien eteläosan ja Virkatien järjestelyjen, kuten paikalle rakennettavan kiertoliittymän kautta ja Tikkurilantielle ramppien päihin rakennetaan liikennevalot.

Alueelle rakennetaan myös linja-autopysäkit kevyen liikenteen yhteyksineen. Alueen muuta kevyen liikenteen verkkoa täydennetään. Rakentaminen käynnistyy elokuussa 2013 ja työt valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2016.

”Rakennustyöt näkyvät liikenteessä alennettuina nopeusrajoituksina ja mahdollisina liikenteenpysäytyksinä, jotka pyritään kuitenkin tekemään niin, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle. Urakka-alueella tulee olemaan myös työnaikaisia kiertotiejärjestelyitä”, Koski kertoo.

Kehä III on osa valtakunnallista E18-tietä, joka yhdistää Etelä-Suomen kaupungit, satamat sekä lentoaseman ja toimii siten merkittävänä väylänä kotimaiselle sekä kansainväliselle liikenteelle. Se on yksi Suomen vilkkaimmista teistä, ja sen liikennemäärien arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä lähes 50 prosenttia.

Kehä III on myös merkittävä Vantaan kaupungin ja koko pääkaupunkiseudun runkoyhteys, jota pitkin kulkee arkisin noin 60 000–70 000 autoa. Yli 10 prosenttia tien liikenteestä on raskasta liikennettä.

Kehän III:n parantaminen

  1. Kehä III:n parantaminen tehdään kolmessa vaiheessa, joista ensimmäinen valmistui keväällä 2012.
  2. Toinen vaihe ajoittuu vuosille 2013–2016. Se sisältää parantamistoimenpiteitä Kehä III:lla välillä Lentoasemantie–Porvoonväylä.
  3. Kehittämisen kolmas vaihe on liikennepoliittisessa selonteossa yhtenä vuosien 2016–2022 Liikenneverkon kehittämisohjelman hankkeena. Kolmanteen vaiheeseen sisältyvät välit Vanhakartano–Vantaankoski sekä Vantaankoski–Pakkala.