Lentokenttätietämystä Suomesta - Airport Cluster Finland nostaa näkyvyyttä

approach_1Kaikkiaan jo vajaan kolmenkymmenen yrityksen ryppääksi kasvanut Airport Cluster Finland auttaa yrityksiä verkostoitumaan ja luomaan uusia kansainvälisiä mahdollisuuksia lentokenttätoimintojen parissa. Kapea toimiala tarjoaa suuren kasvupotentiaalin ja yhteistyö mahdollistaa entistä suuremmat projektit. Kansainvälisten yhteyksien avulla Suomeen saadaan myös uutta tietotaitoa.

Airport Cluster Finland on liiketoimintaa edistävä organisaatio, jossa yritysyhteistyötä tehdään mm. Pohjoismaisella tasolla. Vastaavia organisaatioita ei tällä hetkellä ole muissa Pohjoismaissa ja Suomessa ollaankin Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa  mukavasti edellä. Saksan Gate ja Ranskan Proavia ovat suuria ja näkyviä toimijoita Euroopan mittakaavassa.

Nelivuotiaan Airport Cluster Finlandin toiminta muutettiin yritysten väliseksi yhdistykseksi vuoden 2013 lopussa. Helmikuun 2014 alusta alkanut yhdistysmuotoinen toiminta antoi klusterille aivan uudenlaisia toimintavapauksia.

Nykyinen toiminnanjohtaja Mikko Sjöberg on ollut Airport Cluster Finlandissa mukana koko organisaation nelivuotisen historian. Näkemystä ja kokemusta ilmailualasta sekä sen ylä- ja alamäistä on kertynytkin runsaasti. Sjöberg kertoo, että kevään 2014 aikana edessä on kovasti töitä yhdistyksen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Käynnissä on parhaillaan tunnettavuuden parantaminen, jotta mukaan saataisiin lisää yrityksiä tuomaan osaamista ja voimaa. Yksi yhdistyksen päämääristä on myös lisätä tietoutta suomalaisosaamisesta kansainvälisillä markkinoilla.

Uusia innovatiivisia toimijoita otetaan mukaan toimintaan ja klusterin jäsenmäärän odotetaankin kasvavan kuluvan vuoden aikana.  Edessä on myös kasvun tuomia haasteita mutta suuren klusterin mahdollisuudeksi nähdään useat miniklusterit toiminnan eri sektoreille.

Relax_HK_8"Suomessa toimivien PK-yritysten on vaikea toimia yksin ja suuret projektit voivat olla haastavia. Yhteistyössä ja suurena yrityskokonaisuutena on paremmat menestymismahdollisuudet", avaa Airport Cluster Finlandin toiminnanjohtaja Mikko Sjöberg.

"Pohjoismaisten yritysten välillä on käynnissä dialogeja. Suomen toimijoiden joukossa ei ole suuremmin IT- ja ATC-osaamista jota muut Pohjoismaat tarjoavat hieman kattavammin", kertoo Sjöberg.

Jäsenyritykset tarjoavat teknologisia ratkaisuja ja tuotekehitystä lentoasemaympäristöihin sekä loppukäyttäjille. Klusteriin kuuluvilta pk- ja suuryrityksiltä löytyy osaamista mm. lentoasemaopasteista, kunnossapitokalustosta, kiito- ja rullausteiden jäänestotuotteista sekä säähavaintolaitteista.

Yksi viimeaikojen lentomatkustajille näkyvimmistä hankkeista on ollut Helsinki-Vantaan lentoaseman suosittu lentomatkustajan levähdyspaikka. Vantaa innovaatioinstituutin vetämään Airport Concepts -projektiin kuuluneessa pilottihankkeessa oli mukana useita Airport Cluster Finlandin jäsenyrityksiä.

 

Toimialalla voitettavia haasteita

 Kapea toimiala luo haasteita mutta kehittyvät lentokenttäympäristöt tarjoavat erittäin potentiaalisia mahdollisuuksia jäsenyritysten liikevaihdon kasvattamiseen. Airport Cluster Finlandin jäsenyritykset ovat toimivissa väleissä Suomen lentokenttätoiminnoista vastaavan Finavian kanssa. Yhteistyö on poikinut useita kehityshankkeita kotimaan lentoasemilla.

Airport_Cluster_Finland_1Airport Cluster toimii jäsenyritystensä kanssa läheisessä yhteistyössä. Yritysryppäiden kanssa osallistutaan kohdennettuihin alan kansainvälisiin tapahtumiin, joista päätetään yhdessä yritysten kanssa parhaan mahdollisen näkyvyyden saamiseksi.

Airport Cluster Finlandin jäsenyritykset ovat olleet mukana mm. Passenger Terminal Expo & Conference, Inter Airport Europe ja Winter Operations & Airside Safety International -tapahtumissa.

Airport Cluster Finland tarjoaa jäsenyrityksilleen myös erilaisia workshoppeja, kohdennettuja projekteja ja seminaareja. Ilmailualan toimijoiden keskuudessa paikkansa on jo vakiinnuttanut vuosiseminaari, jossa on mukana kansainvälisiä puhujia sekä vieraita. Järjestyksessään viides vuosiseminaari käynnistyy Helsinki-Vantaan lentoasemalla syyskuussa 2014.

Lentoasemien kehityshankkeet tarjoavat jäsenyrityksille todella suurta kasvupotentiaalia, sillä erilaisia lentokenttäprojekteja on käynnissä ja valmisteilla Euroopassa ja Venäjällä. Työsarkaa riittääkin potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa ja yritystietojen keräämisessä.

Myös kotimaan markkinoilla on kasvumahdollisuuksia, sillä Finavia on aloittanut kevään 2014 aikana kaikkiaan yli 900 miljoonan euron kehityshankkeen Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä 35 miljoonan euron kokonaisinvestoinnin verkostolentoasemilleen.

"Kansainvälistymistä yrityksille niiden omilla ehdoilla", kiteyttää Sjöberg klusterin tuomat mahdollisuudet.

Airport Cluster Finland

Lue myös:

Artikkeli: Suomen saavutettavuus on elinehto