Liikenneministeri kiirehti globaaleja päästövähennystoimia ICAO:n yleiskokouksessa

LVM_ICAO_meeting_2013Liikenneministeri Merja Kyllönen kannusti Kansainvälistä siviili-ilmailujärjestö ICAO:a etenemään rohkeasti lentoliikenteen kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävässä työssään. Ministeri kävi keskusteluja myös muista lentoliikenteen ajankohtaisista aiheista.

Puheessaan ICAO:n yleiskokoukselle tiistaina ministeri Kyllönen näki, että yleiskokouksella on nyt todellinen mahdollisuus toimia.

"Lentoliikenne on ollut ensimmäinen liikennemuoto, joka on asettanut itselleen kunnianhimoiset globaalit päästötavoitteet. Nyt on aika ottaa ratkaiseva askel lupauksen täyttymiseen", ministeri Kyllönen sanoi puheessaan Montrealissa.

Kyllönen nosti puheessaan myös esiin toisen sukupolven vaihtoehtoisten lentopolttoaineiden kehitystyön ja totesi, että kestäviä vaihtoehtoja on jo olemassa. Nyt olisi varmistettava, että näitä saadaan mahdollisimman nopeasti käyttöön.

ICAO_logoMinisteri Kyllönen tapasi yleiskokouksen yhteydessä myös ICAOn neuvoston puheenjohtajan Roberto Kobehin sekä ICAOn pääsihteerin Raymond Benjaminin. Ministeri Kyllönen otti myös tässä tapaamisessa esille vaihtoehtoiset polttoaineet ja biokerosiinin,jota tuotetaan Suomessa Neste Oilin jalostamolla.

"Vaihtoehtoiset polttoaineet vähentävät CO2-päästöjä ja on erinomaista, että ilmailuala sekä teollisuus aktiivisesti pyrkivät hyödyntämään uutta osaamista. Suomessa olemme edelläkävijöitä biokerosiinin valmistuksessa", kertoi ministeri Kyllönen tapaamisessa.

Kobeh piti erinomaisena, että vaihtoehtoisia polttoaineita kehitetään ja näki, että ICAO haluaa olla mukana edesauttamassa tätä kehitystä.


Päästökaupparatkaisu vuodelle 2020

Taivas_1EU komissio toivoo, että ICAO:n neuvoston alustava linjaus päästövähennysjärjestelmästä säilyisi, ja yleiskokous hyväksyisi sen. Ehdotus vuonna 2020 voimaan tulevasta päästövähennysjärjestelmästä tuotaisiin vuoden 2016 kokoukseen.

Yleiskokouksen päätös edellyttäisi, että alueelliset ratkaisut koskisivat vain kansallista ilmatilaa. Tällä olisi vaikutuksia EU:n ETS-järjestelmään (Emissions Trading System).

Komissaari Kallas kertoi, että marraskuun aikana julkaistaan EU:n tiekartta (road map), joka pitää sisällään toimenpiteet siitä, mitä EU tekee lentoliikennesuhteissaan Venäjän kanssa.

Ministeri keskusteli EU:n liikennekomissaarin kanssa

Ministeri Kyllönen tapasi ICAO:n yleiskokouksen yhteydessä myös EU:n liikennekomissaari Siim Kallasin. Keskusteluissa käsiteltiin lentoliikenteen ajankohtaisia aiheita. Ministeri tuki komissiota sen pyrkimyksissä vauhdittaa ICAO:ssa käytäviä neuvotteluja globaalista päästövähennysjärjestelmästä.

"On tärkeää, että ICAO:ssa sovitaan globaalista lentoliikenteen päästövähennysjärjestelmästä. Hiilineutraalius ei saa jäädä tyhjäksi tavoitteeksi. Globaali ratkaisu olisi tärkeä myös, jotta EU:n jäsenmaat voivat normalisoida lentoliikennesuhteensa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa", totesi ministeri Kyllönen tapaamisessa.

Lue myös: