Pohjoismaisten ilmailuliittojen edustajat pitävät Helsingin Malmi-suunnitelmia katastrofina

Malmi_ilmasta_2016Vuosittainen pohjoismaisten ilmailuliittojen pääsihteereiden kokous pidettiin keskiviikkona 3. lokakuuta Helsingissä Malmilla. Kokouksen isäntänä toimi Suomen Ilmailuliitto. Kokouksessa tyrmistystä herätti erityisesti Helsingin kaupungin suunnitelmat Malmin lentoaseman toiminnan lopettamiseksi.

Ilmailuliittojen yhteiseen kokoukseen osallistui edustajat Islannin, Norjan, Ruotsin ja Suomen ilmailuliitoista.

Kokouksessa keskusteltiin mm. ultrakevyiden lentokoneiden painonkorotuksen etenemisestä kansallisissa ilmailusäädöksissä ja -määräyksissä, ns. DTO-koulutusorganisaatioiden (Declared Training Organisation) sääntelyn tilanteesta, ilmatila-asioista, mahdollisuuksista ja tavoista saada reaaliaikaista ja ajantasaista tietoa lentokoneiden ohjaajille lennon aikana, pääsystä lentokentille eri maissa, sähköisen lentämisen tulevaisuudesta ja vaikutuksista tulevaisuuden ilmailuun sekä yleis- ja harrasteilmailun vaikutusmahdollisuuksista sitä koskevan lainsäädännön ja sitä alempien määräysten suunnitteluun.

  SI_Latikka”Pohjoismainen yhteistyö on ollut vaikuttamassa esimerkiksi mahdollisuuteen lentää jatkossa nykyistä painavimmilla ultrakevytkoneilla. Tämä on myös ilmailun turvallisuuskysymys. Nykyistä suurempi lentoonlähtöpaino mahdollistaa mm. isomman polttoainemäärän", sanoo Ilmailuliiton toiminnanjohtaja Timo Latikka.

 ”Kokouksessa käytiin vahvaa keskustelua siitä, että harrasteilmailun edustajia tulisi kuulla säännönmukaisesti, kun lainsäädännöllä päätetään siitä, mitä harrasteilmailun alalla säädetään. Kansalliset ilmailuliitot tarjoavat tähän luonnollisen kanavan", jatkaa Latikka.

Esimerkiksi ilmailun uuden EASA-perusasetuksen (EU) 2018/1139 mukaan jäsenvaltioiden on otettava toiminnassaan huomioon maailmanlaajuinen kokemus ilmailusta. Yleis- ja harrasteilmailusta tämä kokemus on yleis- ja harrasteilmailijoilla. Esimerkiksi Norjassa asia on varmistettu hallintoasioiden käsittelytapoja koskevassa laissa, joka velvoittaa kuulemaan mm. asianosaisia eturyhmiä ennakolta. Tämä näkyy mm. Norjan ilmailuliiton tuomana vahvana asiantuntemuksena ilmailulain muutoksista säädettäessä.

 Lisäksi kokouksessa käytiin läpi kansainvälisen ilmailuliitto FAI:n (Federation Aeronautique Internationale) tulevan yleiskokouksen asialistaa ja yhteispohjoismaista linjaa.

 Kokouksen ohella vieraat tutustuivat Helsinki-Malmin lentokenttään opastetulla kierroksella.

 Malmin-lentoasema-ilmasta_2Kokoukseen osallistunut Norjan Ilmailuliiton (Norges Luftsportforbund) asiantuntija Torkell Saetervadet kuvaili uutisia Helsingin kaupungin aikomuksesta kaavoittaa asuntoja Malmin lentokentälle yhdellä sanalla: ”Katastrofi!”

 Pohjoismaisten ilmailuliittojen pääsihteerit lähettivät kokouksesta yhteisen viestin: "Teillä on maailman parhaiten säilynyt, toimiva, elävä historiallinen kenttä. Kehittäkää kentän toimintaa, älkää tuhotko. Teillä, kuten muissakin pohjoismaissa, on tilaa asunnoille muuallakin kuin toimivien lentokenttien alueella. Kyse on ilmailun ja yhteiskuntien tulevaisuudesta".

Lue myös: