Lohtaja14_2_nasams_net_puolustusvoimatPuolustusvoimien ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn parantamiseen tähtäävä ITSUKO-hanke on siirtynyt seuraavaan vaiheeseen. Vuonna 2018 tietopyynnöt lähetettiin kymmenelle valmistajalle ja nyt lokakuussa 2020 valmistajilta on pyydetty tarjoukset uudesta suorituskyvystä.

Ilmatorjunnan kehittämisen ITSUKO-hankkeessa eli ilmatorjunnan poistuvien suorituskykyjen korvaamisen tähtäävässä suorituskyvyn uusinnassa on kaksi osahanketta. Niitä ovat korkeatorjunta ja alueellinen kattavuus.

Tietopyyntövaihe toteutettiin vuonna 2018. Korkeatorjuntaan saatiin vastaukset yhteensä kymmeneltä valmistajalta. Vastausten analysoinnin jälkeen puolustusvoimilla oli tavoite siirtyä tarjouspyyntövaiheeseen kesään 2020 mennessä.

Vastaukset on saatu analysoitua ja nyt lokakuussa 2020 valmistajille on lähetetty tarjouspyynnöt.

Tietopyyntöön saatiin vastaukset kymmeneltä yritykseltä. Korkeatorjunnan tarjouspyyntö lähetettiin viidelle valmistajalle, jotka ovat Diehl Defence (Saksa), IAI Israel Aerospace Industries (Israel), Konsberg Defence & Aerospace AS (Norja), MBDA (Iso-Britannia) ja Rafael Advanced Systems (Israel).

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ilmatorjunnalle nykyistä kattavampi korkeatorjuntakyky ja kasvattaa merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Korkeatorjuntakyky rakennetaan hankkimalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, mikä mahdollistaa torjunnat kaikilla korkeusalueilla. Hankittava suorituskyky on osa ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

Hankittavia mahdollisia osajärjestelmiä ovat ohjuslavetti, tutka, ohjukset ja niihin liittyvää integraatiota.

"Ilmatorjuntaa kehitetään kiinteänä osana ilmapuolustusta. Uusi korkeatorjuntakykyinen järjestelmä vahvistaa ja täydentää jo käytössä olevia järjestelmiämme ja siten ilmatorjunnan suorituskykyämme. Hankittavaa järjestelmää valmistaudutaan käyttämään koko Suomen alueella. Ilmatorjunnan korkeatorjuntakyky lisää aselajimme torjuntakykyä ja hävittäjätorjunnan toiminnanvapautta", toteaa ilmatorjunnan tarkastaja eversti Mikko Mäntynen Maavoimien esikunnasta.

Tavoitteena on valmius hankintasopimuksen solmimiseen vuoden 2022 loppuun mennessä. Hankittava järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvun puolivälin jälkeen. Hankintaprosessi on osa Puolustusvoimien vuotuista kehittämisohjelmaa ja materiaalisen kehittämisen rahoitusta.

Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjattiin vuonna 2017, että ilmatorjuntaa kehitetään korkeatorjuntakyvyn ja tulenkäytön alueellisen kattavuuden osalta.

Ilmatorjunnan kehittämisohjelma on osa ilmapuolustuksen laajempaa kehittämisohjelmaa. ITSUKO-hanke etenee itsenäisesti ilmavoimien HX-hankkeesta sekä merivoimien Laivue 2020-hankkeesta riippumatta. Kaikki kolme hankintaa ovat osaltaan ilmapuolustuksen kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suorituskyvyn käyttöönotto on suunniteltu 2020-luvun loppupuolelle. MH

Lue myös: