Rajanylitykset reippaassa kasvussa Helsinki-Vantaalla - sopeuttamisohjelma käynnissä

Automaattinen_passintarkastusSuomenlahden merivartiosto suoritti vuonna 2012 rajatarkastuksen valvomillaan rajanylityspaikoilla noin 4,3 miljoonalle henkilölle. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 10 %. Valtaosa tarkastuksista (3,8 milj.) tehtiin Helsinki-Vantaan lentokentällä, jossa rajatarkastusten määrä kasvoi vuoden 2011 tasolta noin 5 prosenttia.

Lentoliikenteessä kasvun keskeisimpänä tekijänä on uusien lentoreittien avaaminen erityisesti Aasiaan. Meriliikenteessä kasvun taustalla on Helsingin ja Pietarin välisen laivaliikenteen vakiintuminen ja laivavuorojen lisääntyminen.

Merivartiosto arvioi rajanylitysten kasvun jatkuvan edelleen lähivuosina, joten pääkaupunkiseudun rajanylityspaikoilla lentoasemalla ja satamassa tarvitaan vuoteen 2015 mennessä noin 50 uutta rajavartijaa rajanylitysten sujuvuuden turvaamiseksi. Sujuvuuden haaste on tulevaisuudessa erityisen kriittinen lentoasemalla lentojen lyhyistä vaihtoajoista johtuen, mutta Helsingin satamaan on lisääntyvän liikenteen rajatarkastusten sujuvuuden takaamiseksi perustettava myös oma rajatarkastusyksikkönsä.

rajatarkastusautomaatti_1Laittomaan maahantuloon liittyvien rikosten torjunnassa rajanylitysten määrän kasvu ei ole toistaiseksi näkynyt rikollisuuden kasvuna ulkorajalla. Yhtenä syynä tähän pidetään sitä, että yhä merkittävämpi osa Suomeen suuntautuvasta laittomasta maahantulosta tapahtuu sisärajojen kautta, koska rajatarkastukset Suomen ulkorajalla tiedetään tehokkaiksi. Ulkorajalla havaitut rikokset, esimerkiksi laittoman maahantulon järjestämisrikokset, ovat kuitenkin muuttuneet laajemmiksi ja tutkinnallisesti vaativimmiksi.

Sopeuttamisohjelma käynnistynyt

Rajavartiolaitos toimeenpanee noin 28 milj. euron sopeuttamisohjelman, joka joudutaan toimeenpanemaan vuoteen 2017 mennessä

Sopeuttamisohjelmalla on vaikutuksia myös Suomenlahden merivartioston toimintaan. Sopeuttamisohjelman vuoksi merivartiostossa ei kuitenkaan lakkauteta yhtään toimipistettä, ydintoimintoja, kuten rikostorjuntaa tai partiointia merellä, ei vähennetä, eikä henkilöstöä irtisanota tai lomauteta. Muutokset toteutetaan koko Rajavartiolaitoksessa ilman irtisanomisia tai lomautuksia luonnollista poistumaa hyödyntäen.

Sopeuttamisohjelman jälkeen Rajavartiolaitoksen toiminta keskittyy aikaisempaakin selvemmin Suomen rajaturvallisuuden ydinalueille kaakkoiselle ulkorajalle ja Suomenlahdelle.

Sopeuttamisohjelma tarkoittaa arviolta 160 - 180 virkamiehen virkapaikan siirtymistä uudelle paikkakunnalle. Lisäksi Lapin ja Kainuun rajavartiostojen rajavartiomiehiä siirretään määräaikaisesti Kaakkois-Suomen rajavartioston tueksi. Kaikkiaan noin 500 virkamiehen tehtäviin on tulossa muutoksia.