Saskylle lupa lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämiseen

Sasky_1Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myönsi Sasky-koulutuskuntayhtymälle oikeuden järjestää lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon koulutusta. Päätös tulee voimaan 1. elokuuta 2024 ja koulutus on tarkoitus aloittaa vielä kuluvan vuoden aikana. Sasky on merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja ja tulevina vuosina näiden ammattilaisten päätyöllistäjä on todennäköisesti Patria.

Sasky perusteli hakemustaan mm. sillä, että lentokonetekniikan koulutuksilla halutaan työelämälähtöisesti vastata koulutetun henkilökunnan kysyntään. Lentokonetekniikan pitovoiman lisäämiseksi on tärkeää, että lentokoneasennuksen osatutkinnon tai perustutkinnon sekä lentokonetekniikan ammattitutkinnon suorittaneilla henkilöillä olisi joustava etenemispolku asiantuntijatehtäviin lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon myötä.

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon avulla lentokoneasentajia voidaan kouluttaa opetustehtäviin, tuotannon läheisiksi toimihenkilöiksi, tuotannon ja huollon suunnittelijoiksi sekä erityisteknologioiden ja laadunvarmistuksen asiantuntijoiksi.

OKM:n mukaan lentokonetekniikan erikoisammattitutkinnon järjestämisluvan myöntäminen oli tarpeellista, kun otetaan huomioon alueellinen osaamistarve ja nykyinen koulutuksen tarjonta. Muilla koulutuksen järjestäjillä Pirkanmaalla ei ole kyseistä järjestämislupaa.

OKM pyysi hakemukseen lausuntoa ilmailu- ja merenkulkualan työelämätoimikunnalta, joka puolsi Saskyn osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa haettavan tutkinnon osalta.

Sasky Mäntän seudun koulutuskeskuksessa on koulutettu lentokoneasennuksen eri tutkintomuotoja jo 1980-luvulta lähtien aikuiskoulutuksena ja monimuotokoulutuksena. Syksystä 2023 lähtien lentokoneasennuksen perustutkintokoulutusta on annettu myös peruskoulunsa juuri päättäneille.

Lentokonetekniikan koulutus Saskyssa tapahtuu Mänttä-Vilppulan Sassissa. Sasky on merkittävä lentokonetekniikan kouluttaja, sillä se kouluttaa lentokoneasentajia osastutkinnoista perustutkintoon ja ammattitutkintoon asti ja järjestämisluvan muutoksen myötä jatkossa myös alan erikoisammattitutkintoon.

Patria_logoTyöpaikkoja on tarjolla Suomessa lähitulevaisuudessa todennäköisesti Patrialla, jolla on iso rooli Suomen Puolustusvoimien F-35 -hankkeessa.

Yhdeksää ammatillista oppilaitosta ylläpitävä Sasky-koulutuskuntayhtymä toimii usean kunnan alueella Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Perussopimuksen mukaan Saskyn tehtävä on järjestää, ylläpitää ja kehittää peruskoulutuksen jälkeen annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä yleissivistävää koulutusta.

Lue myös: